اخبار

پيك

                       
توقيف تجهيزات نظامی خريداری شده ايران در آب های جمهوری لتوني

 

خبرگزاری های جهان گزارش دادند: گمرك جمهوری "لتونی” در دريای بالتيك يك محموله 28 تنی از تجهيزات نظامی را كه تحت عنوان ماشين آلات كشاورزی ثبت شده و قرار بود به مقصد ايران حمل شود توقيف كرده اند. محموله توقيف شده شامل قطعات يدكی تانك، تجهيزات مخصوص ديدن در تاريكی و سيستم های ضد هوايی بوده و ارزش اين محموله 500 هزار دلار برآورد شده است.

پليس لتونی اعلام كرد محموله توسط يك شركت روس ارسال شده و يك شركت لتونی نيز در اين قاچاق اسلحه نقش داشته است اما هنوز هيچكس در اين زمينه بازداشت نشده است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی