اخبار

پيك

                       
 
ا30 هزار كارگر سيستان و بلوچستان
از بيمه تامين اجتماعي محروم اند

 

مدير كل كار و امور اجتماعي سيستان بلوچستان گفت: بالغ بر يك چهارم كارگران شاغل در اين استان از بیمه محرومند. این محرومیت در استانی که شاهراه انتقال مواد مخدر از افغانستان به ایران و ترکیه و اروپاست، معنای خود را دارد!

 بی اطلاعی كارگران و ارائه نشدن ليست بيمه توسط كارفرمايان به شعب تأمين اجتماعي از جمله دلايل محروميت كارگران از بيمه است. اكثر كارگران از كارافتاده‌‏اي كه به تأمين اجتماعي مراجعه مي‌‏كنند، فاقد سوابق حق بيمه هستند و از اين لحاظ از دريافت كمك‌‏هاي قانوني محروم مي‌‏شوند.

وي اضافه كرد: در حال حاضر 1683 نفر از كارگران اخراجي استان تحت پوشش بيمه بيكاري و 8 هزار و 293 نفر مقرري بگير، بازمانده و 695 نفر نيز از كار افتاده نيز از مزاياي بيمه تأمين اجتماعي بهره‌‏مند هستند. آمار كارگران شاغل در واحدهاي صنعتي استان 100 هزار نفر اعلام است. به دليل فرسودگي ماشين آلات، كمبود نقدينگي و نبود سرمايه در گردش، از اين تعداد افراد شاغل، 71 هزار و 500 نفر تحت پوشش تأمين اجتماعي و بقيه كارگران در حين اشتغال از مزاياي قانوني بي‌‏بهره هستند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی