اخبار

پيك

                       

برگی از پرونده ای كه بزودی در سازمان ملل گشوده خواهد شد اضافه می شود

 

نامه تكاندهنده ای كه اززندان

گوهر دشت بيرون فرستاده شده
 

گروهی از زندانيان سياسی – دانشجوئی اخير كه در بندهای سپاه پاسداران در زندان گوهردشت (رجائی شهر) كرج زندانی اند، با رساندن نامه به خارج از زندان؛ پرده از فاجعه ای برداشتند كه در اين زندان جريان دارد. تشويق به قتل زندانيان توسط يكديگر، شيوع هدايت شده ايدز، معتاد سازی زندانيان، شبكه مواد مخدر زير نظر مسئولين سپاه در زندان، تشكيل يك شورای صدور حكم در داخل زندان و انتقال زندانيان سياسی معترض به سلول هائی بنام "سگدانی” بخشی از فاجعه ايست كه در نامه اين زندانيان به آن اشاره شده و از رئيس جمهور، رئيس مجلس و حتی رئيس قوه قضائيه خواسته شده به اين بيداد و دادخواهی رسيدگی كنند.

اين نامه تكاندهنده كه يادآور دوران سلطه اسدالله لاجوردی بر زندان اوين و حاج داوود رحمانی بر زندان گوهر دشت، در دهه مورد علاقه هاشمی رفسنجانی ( دهه 60) است، بی شك به برگ ديگری در پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی كه قرار است بزودی در سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گيرد اضافه خواهد شد. همچنان كه پرونده قتل دكترزهرا كاظمی.

اين نامه تكاندهنده را عينا در ادامه و به نقل از سايت ملی مذهبی ها می آوريم.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی