اخبار

پيك

                       

  داروی مخصوص به جسد تزريق كرده اند تا

جسد زود متلاشی شود و نتوان نبش قبر كرد

تائيد تجاوز به زهرا كاظمي

ازطرف وكلای بدون مرز!

 

سرانجام، پس از هفته ها ترديد و تحقيق، گزارش اوليه پيك نت مبنی بر تجاوز جنسی توام با شكنجه به دكتر زهرا كاظمی خبرنگار ايرانی تبار مقيم كانادا در زندان نيروی انتظامی و در جريان بازجوئی از وی تائيد شد.

نماينده وكلای بدون مرز، كه برای تحقيق در مورد پرونده مرگ زهرا كاظمی به تهران سفر كرده بود، به راديو فردا گفت كه نتيجه تحقيقات او تا كنون مشخص كرده است كه يكی از بازجويان زهرا كاظمی در زمان بازداشت وی به او تجاوز جنسی كرده است.

حميد مجتهدی نماينده وكلای بدون مرز افزود: دو نكته مهم در مورد پرونده مرگ خانم زهرا كاظمی وجود دارد. اول اين كه می توان گفت صد در صد در زمان حبس به زهرا كاظمی تجاوز جنسی شده است و سه بازجو در اين رابطه زير سئوال هستند.
وی در پاسخ به اين سئوال راديو فردا كه معلوم است آن سه بازجويی كه برای شكنجه، در دوره بازداشت به زهرا كاظمی تجاوز كردند از چه نهادی بودند؟ گفت:

به احتمال خيلی زياد مربوط به دستگاههای امنيتی بوده اند كه رسما و عملا همكاری نزديكی با سعيد مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران داشته اند.

البته مرتضوی جزء آن سه بازجويی كه ما به آنها اشاره كرديم نيست ولی وی همكاری نزديكی با آن بازجويان داشته است.

حميد مجتهدی همچنين گفت:

ما هنوز با آقای سعيد مرتضوی رودررويی نداشته ايم، اما سعی داريم كه با ايشان نيز نشست داشته باشيم و به اين مسائل بپردازيم، گرچه هنوز موفق نشده ايم. من احساس می كنم كه آقای مرتضوی تمايلی به اين نشست ندارد، زيرا اگر به اين مسائل بپردازيم و اين مسائل شفاف بازگو بشود، مطمئنا رسوائی بسيار بسيار مهمی روی خواهد داد. البته، ما خوشبين هستيم كه تا هفته های آينده و تا زمانی كه ما در ايران هستيم اين نشست و در رويی صورت گيرد.

در حال حاضر نبش قبر دكتر زهرا كاظمی و انتقال آن به كانادا در راس برنامه های ما قرار دارد. خاكسپاری  زهرا كاظمی هم بر خلاف قوانين فقهی بوده و هم بر خلاف قوانين مدنی. پسر ايشان به هيچ عنوان راضی به دفن مادرش در ايران نبوده است و همچنان از اين مسئله ناراضی است.

مجتهدی بخش ديگری از اطلاعات بدست آمده خود در جريان تحقيق را اينگونه تشريح كرد:

"بنا به گزارش هائی كه به ما داده اند، قبل از دفن خانم دكتر زهرا كاظمی، به جسد ايشان تركيبات شيميايی تزريق شده است. انگيزه اين عمل اين بوده كه جسد به صورت سريع متلاشی شود و از بين برود تا مانع پيگيری های  بعدی، درصورت نبش قبر و كشف واثبات صد در صد تجاوز به وی شوند.

البته، درباره  نبش قبر، منابع فقهی اسلام می توانند با اين امر موافق باشند، چرا كه در چارچوب فقهی آمده كه اگر امری مهمتر از امر ديگری مطرح شود، آن امر مهمتر را ما بايد در راس قرار دهيم. در اين مورد، چون دليل مرگ مبهم باقی مانده، نبش قبر الويت دارد و الزامی است. هنوز مرجع تقليدی رسما اين فتوی يا اين دستور را صادر نكرده، اما ما كماكان در ايران بدنبال آن هستيم.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی