اخبار

پيك

                       

فصل جديد نامه نگاری در جمهوری اسلامي

پس از مناجات نامه دكتر ملكی به خدا

كفريات ابراهيم نبوی خطاب به شيطان

 

با توجه به نامه استاد محمد ملكی از نيروهای ملی مذهبی به خود خداوند متعال در راستای مشكلات كنونی كشور، با توجه به اينكه اينجانب نقش شيطان را در مسائل كنونی بيش از خداوند می دانم، لذا نامه زير امروز نوشته شد و در اينترنت گذاشته شد. مطمئنم كه رابطه شيطان با اينترنت بسيار خوب است و به زودی پاسخ آن را دريافت خواهم كرد. متن نامه به شرح زير است:

جناب آقای شيطان رجيم!

ضمن احترام به شخصيت آن مقام شاخص بارگاه قادر متعال و نقش بی چون و چرايتان در مسائل امروز سياسی ايران وجهان موارد زير را به استظهار می رسانم.

1- اينجانب رجاء واثق دارم كه آن شيطان بزرگوار چنان كه آقای عبيد زاكانی در 600 سال پيش، احتمالا چند لحظه قبل از

شما گفته است، به نقش قضات و عمل آنان آگاهی داريد و در جريان كار دوست نزديكتان آقای سعيد مرتضوی هستيد. خودمانيم! نمی شد يكی ديگر را برای ما بفرستي؟ مگر ما چه عبادتی به درگاه خداوند كرده بوديم و چه خيری نسبت به خلق كرده بوديم كه از اين طريق انتقام اين ملت را گرفتي؟ تو كه خودت در جريان هستی، آخر مرد حسابي! به اين رفيقت بگو كه 14 تا روزنامه را كه يك روزه نمی بندند؟ به او بگو اذيت و آزار هم حدی دارد. بخدايی كه تو عاشقش هستی اين بچه دانشجوها اصلا از اين حزب اللهی های مشنگ نيستند كه تو عين خيالت هم نباشد كه اين همه بلا سرشان بياورند. ضمنا تو كه راه و رسم دروغ گفتن را خوب بلدی و خودت به همه ياد می دهی، كمی هم به اين آقا سعيد ياد بده كه اينهمه گاف نكند.
2
- جناب شيطان عزيز! من می دانم كه تو قصد داری تا با اين كارهايت آبرو و حيثيت برای رياكاران و مومنين تقلبی نگذاری و به همين دليل اينهمه معتاد و فاحشه و دزد و رشوه گير و رشوه ده و كلاهبردار را از آن لشگر بزرگت روانه ايران كردی. ولی چرا ما بايد تاوان دعوای تو را با آنها بدهيم؟ البته خود ما هم كم كم داريم به تو علاقمند می شويم و از اينكه اوضاع به اين سو پيش می رود گاهی بدمان نمی آيد، ولی به جان همه قاضی ها و تاجران و رهبران موتلفه قسمت می دهم كه ديگر بس كن. ما هم قول می دهيم ديگر اينقدر تو را لعنت نكنيم.

3-  ملعون عزيز و دوست داشتنی و جذاب! تو كه در دل چماقدارها جا داری، تو كه در دل شكنجه گرهای عزيز جا داری، تو كه به قول خداوند متعال و ائمه اطهار بيش از همه در دل علمای ما جا داری و به اقوال مختلف اينها در روز قيامت لشگر تو را تشكيل می دهند، محض رضای همان خدايی كه عاشقانه دوستش داری يك كاری كن كه اينها دست از سر ما بردارند. البته می دانم، الآن داری ته دلت می خندی و می گويی اينها را انداختم به جانتان تا يك نفر مومن به خدا روی زمين باقی نماند، قبول می كنم. حرفت درست است. ولی تو كه خودت در جريانی، برای تو كه ديگر نبايد موسسه گالوپ آمار بگيرد، كسی مسلمان مانده است كه تو هنوز دست از سر ما برنمی داري؟ اين مردم بايد چه كفری بكنند تا باور كني؟ جان هر كی دوست داری يك سری برو عربستان و امارات، من آنجا رفته ام، مردم آنجا هر روز نماز می خوانند و هر سال ماه رمضان روزه می گيرند، برو يك كمی هم آنها را فاسد كن. اين مرتضوی و دار و دسته اش را هم با خودت ببر.
4
- آقای ش ر عزيز! می دانم كه كلی بازجويی داری كه بايد انجام بدهي! كلی پرونده داری كه بايد آبروی مردم را از طريق آنها ببری و آدمهای مظلوم بدبختی را وادار كنی كه به غلط كردن بيفتند، می دانم الآن پشت دوربين فيلمبردار اوين داری حال می كنی كه يكی ديگر را هم ضايع كردی، می دانم الآن داری يك حكم بازداشت ديگر را می نويسی. ولی مرتيكه شيطان بی همه چيز! جای ديگری نداری كه بروي؟ كنگر خوردی و لنگر انداختی عدل توی ايران؟ خبر مرگت، اينهمه جا هست. برو كوبا آنجا كلی طرفدار داری. برو آمريكای لاتين كه كلی معتاد دبش هستند كه حال اساسی بهت می دهند، برو اروپای شرقی كه كلی فاحشه دارد و می توانی راحت رفقايت را آنجا پيدا كنی. اينجا ديگر بس است. ما به اندازه كافی كشيديم. بيشتر از اين هم از اين ملت چيزی گيرت نمی آيد، يك مشت آدم نااميد درست كردی و يك مشت قدرت طلب و يك مشت لات زورگو، چهار تا و نصفی ملی مذهبی باقی مانده كه بيچاره ها فكر می كنند كار اين مملكت دست خداست برای او نامه می نويسند و دستان طلايی و براق و هنرمند تو را نمی بينند.

5- آقای شيطان رجيم و لئيم عزيز! با اين كارهايی كه در اين مدت از طريق برادران رياكارت كردی و از طريق دوستان واعظ خودت كردی و از طريق لات و لوت ها انجام دادی ديگر بيش از اين كار به جايی نخواهد رسيد. به نظر من اگر سری به اروپا يا اسيای جنوب شرقی بزنی كلی كار هست كه می توانی انجام دهی. خواهش می كنم برو.
مخلص دائمی شما ا. نبوی 30 مرداد 1382


رونوشت: دفتر ارتباطات مردمی شيطان رجيم

رونوشت: روابط عمومی قوه قضائيه كشور

رونوشت: روابط عمومی سازمان زندانهای كشور

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی