اخبار

پيك

                       

فيلترگذاری روی سايت های سياسی اقدامی غير قانونی است

كميسيون صنايع و معادن مجلس در يك جلسه كاری، مسئله فيلترگذاری روی سايت های سياسی را مورد بررسی مجدد قرار داد و اقدام غير قانونی در اين زمينه را بررسی كرد.

علي‌اكبر موسوی خوئينی نماينده‌ مردم تهران در اين ارتباط گفت:

در اين جلسه معاون حقوقی و پارلمانی رييس جمهور و معاونين وزارت ارشاد و اطلاعات حضور داشته و در ارتباط با برخورد‌هايی كه با سايت‌های اينترنتی صورت گرفته بود بررسی حقوقی انجام شد. جمع بندی اين شد كه برای رفع اين مشكل نياز به تصويب قانونی در مجلس شورای اسلامی هستيم و ابطحی طی نامه‌ای به رييس جمهور اين مساله را اعلام كرده و رييس جمهور نيز آن را پذيرفته است.


وی گفت: نمايندگان وزارت اطلاعات و ارشاد ضمن ارائه گزارشی از فعاليت كميته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام كردند اين كميته تعدادی از سايت‌های الحادی و ضد انقلاب را احصا نموده و در ارتباط با بسته شدن آنها اقدام كرده است.

ما پيشنهاد كرديم اگر دولت وقت لازم را برای ارايه‌ لايحه ندارد، خود نمايندگان طرحی را ارايه دهند.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی