اخبار

پيك

                       
 

  انتقال نگهبانان و شاهدان قتل

دكتر زهرا كاظمی به بخش های ديگر زندان

محسن آرمين نماينده مردم در جلسه روز گذشته مجلس گفت:

سه هفته قبل 60 نماينده نامه‌ای را امضاء كردند و خواستند كميته‌ای كه كار پيگيری مسائل بازداشت‌شدگان اخير را بر عهده داشتند گزارش خود را به مجلس ارائه دهد، كه هيات رييسه تاكنون اين گزارش را به نمايندگان نداده است، بنابراين ترتيبی دهيد تا در جلسه علنی فرصتی به اين كار اختصاص داده شود.
وی در بخش ديگری از تذكر خود با اشاره به احضار مدير مسؤول روزنامه ايران و مديرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) گفت: اين احضار به دليل مخابره و درج مصاحبه بنده، حجت الاسلام محتشمي‌پور و خانم كديور در رابطه با مرگ زهرا كاظمی بوده است، و برای آنها قرار وثيقه 50 ميليونی صادر شده است.
 
آرمين تاكيد كرد: مصاحبه بنده با استناد به اطلاعات بوده و آن را با مراعات و طبق رعايت ضوابط گوناگون بيان كردم، اگر قرار باشد اين‌گونه رفتار شود ما هم مي‌توانيم مسائل را رك و عريان در تريبون مجلس بيان كنيم، و يا بگوييم نگهبانانی كه در زمان زندانی بودن زهرا كاظمی در آنجا بودند را جابجا كرده و به بخش‌های ديگر منتقل كردند، اينها شاهد مسائل بودند، پس اين مساله بايد پيگيری شود.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی