اخبار

پيك

                       

رهائی موقت عباس عبدی از زندان اوين

 

عباس عبدی عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ايران اسلامی و رهبر وقت دانشجويان پيروخط امام، برای شركت در مراسم ازدواج دختر خود از زندان اوين مرخص شد. چند خبرگزاری رسمی داخل كشور اين آزادی را نتيجه برخی مذاكرات و تفاهم ها ميان رئيس قوه قضائيه و رئيس قوه مقننه اعلام داشتند، كه رئيس دادگستری مركز و دادستان مسئله دار تهران (مرتضوی) نيز با آن موافقت داشته اند.

با آنكه اعلام نشده، اما نشانه حكايت از آن دارد كه عباس عبدی پذيرفته كه درباره دوران بازداشت و بازجوئی خود سخنی نگويد و تا تعيين تكليف دادستان عمومی تهران از نقش وی در بازجوئی ها و بويژه جعل يك سند امنيتی در ارتباط با پرونده وی، درباره اين موضوع نيز دهان باز نكند. اين درحالی است كه دادستان عمومی و انقلاب تهران "سعيد مرتضوی” متهم به شركت مستقيم در قتل دكتر "زهراكاظمی” خبرنگار ايرانی- كانادائی در جريان بازداشت و بازجوئی می باشد. علاوه بر گزارش پزشكی قانونی كه حكايت از قتل زهرا كاظمی براثر ضربه سر و شكستگی جمجمه در جريان شكنجه و بازجوئی است، يك برگ معاينه پزشكی قانونی كه تاكنون افشاء نشده حكايت از تجاوز توام با شكنجه به وی در زندان است.

هنوز معلوم نيست عباس عبدی تا چه زمان در مرخصی خواهد ماند و سرانجام توافق هائی كه وی، رئيس قوه مقننه و جمعی از نمايندگان مجلس با رئيس قوه قضائيه پيرامون سكوت عبدی در باره دوران بازجوئی با هم كرده اند چه خواهد شد، اما مرخصی غيرمنتظره عبدی از زندان نشان می دهد كه تمام ادعاهای دادستان پيرامون جاسوسی و نظرسازی صرفا با هدف ضربه به جبهه مشاركت ايران اسلامی بوده است. دوران بازداشت و زندان انفرادی عبدی 9 ماه ونيم به درازا كشيد و او همچنان حاضر نيست در باره بند "دال" پرونده خود كه جعل سند توسط قاضی مرتضوی است سخن بگويد، درحاليكه به موجب نامه ای كه قبلا نوشته، اين سند ضربه ای ملی به كشور و جمهوری اسلامی است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی