اخبار

پيك

                       
 

نگاهي به بازار كتاب در ايران

خاطراف غني بلوريان منتشر شد

خاطرات عبدالله اوجالان آماده انتشار است

 

خاطرات غنی بلوريان از رهبران قديمی حزب دمكرات كردستان ايران كه در سال 1997 در سوئد و با نام "آله كوك" منتشرشده بود، اكنون با عنوان «برگ سبز» و با ترجمه رضا خيری مطلق بزودی توسط  انتشارات رسا وارد بازار می شود. غنی بلوريان در آغاز اين كتاب آورده است: هفتاد و پنج سال زندگی، شصت سال مبارزه، بيست سال پشت ميله های زندان، تحمل آوارگی و دربدری، تحمل دوری از همسر و فرزند، تحمل سخت ترين شكنجه های دژخيمان ساواك شاه  كه همگی با انگيزه خدمت به مردم و نجات انسانها از زير يوغ بردگی و ستم طی شد، توفيقی نيست كه رفيق هر كسی گردد!
 

"امپرياليسم ايالات متحده جنگ سرد را باخته" نام كتابی است به قلم  "جك بارنز" كه با ترجمه مسعود صابری، در خرداد ماه امسال منتشر شد. در اين كتاب نويسنده با استناد به رخدادهای اصلی در جامعه آمريكا و  جهان، تصويری را در 4 فصل با عناوين زير ارائه ميدهد:

- جنبش اتحاديه های كارگری در ايالات متحده در مركز صحنه سياسی باقی مانده است،

- امپرياليسم ايالات متحده آمريكا جنگ سرد را باخته است،

- سرمايه داری جهانی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی شكست تاريخی خورده است،

- بازسازی جنبش كمونيستی جهانی.

اين كتاب در رسته علوم اجتماعی شاخه حقوق و علوم سياسی طبقه بندی شده است.

 

"قدرت های بزرگ مطبوعات جهان"  شامل بررسی تحولات ايران بين سال هاي1350 تا 1357ا از نگاه 12 روزنامه بزرگ جهان توسط "مارتين واكر" روزنامه نگار گاردين انگلستان به رشته تحرير درآمده و توسط محمد قائم ترجمه شده است. منابع اين كتاب از جمله عبارتند ازتايمز، لوموند،ايزوستيا،لارپوبليكا و.....

"آينده سوسياليسم"  نوشته پل سوئيزی، امين، سينگر. ميلی باند با ترجمه ناصر زرافشان وارد بازار شد. اين كتاب شامل مجموعه مقالاتی با عنوان های زير است :

مقدمه ای بر "جامعه پسا انقلابی”- آينده سوسياليسم - آيا پرومته دوباره در بند شده؟ - سوسياليسم در عصر ترديد و آيا سوسياليسم هنوز راه چاره ای برای جهان سوم است؟

 

"دفاعيات عبدالله اوجلان" نيز آماده انتشار شده است اما در آخرين لحظات انتشار، وزارت ارشاد مجوز انتشار را صادر نكرد! مسئولان اداره ارشاد قول داده اند در شرايط با ثبات تری در منطقه اجازه چاپ اين كتاب را خواهند  داد. گفته می شود، درجريان استعلام خواهی از وزارت امور خارجه، اين وزارتخانه انتشار اين كتاب را در شرايط كنونی به صلاح سياست خارجی جمهوری اسلامی و مناسباتش با كشور تركيه ندانسته است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی