اخبار

پيك

                       
 
در ماه سپتامبر از آب های استراليا تا دريای عمان شروع می شود
وسيع ترين مانورجنگي
امريكا و متحدان آن عليه ايران
سخنگوی كاخ سفيدباصراحت ازايران و كره‌شمالی بعنوان‌اهداف‌امريكا‌نام‌برد

 

فرانس پرس از قول مقامات كاخ سفيد گزارش داد كه بزودی يك سلسله مانورهای دريايی با شركت نيروهای نظامی امريكا و كشورهای بريتانيا، فرانسه، المان، لهستان، پرتغال، اسپانيا، هلند، ايتاليا و ژاپن با هدف آزمايش موشك و انواع سلاحهای جنگی بزودی آغاز خواهد شد. مقامات كاخ سفيد گفتند كه اولين سری اين مانور ها در شمال استراليا انجام می شود كه هدف آن كشورهای كره شمالی و ايران است.اين مانورها در ماه سپتامبر انجام می شود.

ريچارد بوچرسخنگوی كاخ سفيد گفت هدف اين آزمايشها مقابله با تروريست ها و مقابله با بدست آوردگان سلاحهای كشتار جمعی و موشكهای دور برد توسط كشورهای حامی تروريست هاست.  بوچر، بدون اشاره مستقيم به ايران و سخنان تهديد آميز رهبری در باره بكار بردن موشك شهاب 3 در جريان تحويل اين موشك به سپاه پاسداران گفت: بروشنی هر كشوری كه در حال توسعه موشكهای دور برد است می تواند هدف اين مانورها باشد. او در بخش ديگری از سخنان خود با نام بردن از ايران گفت: ايران و كره شمالی دو كشوری هستند كه در پی توسعه موشكهای خود و بدست آوردن سلاحهای كشتار جمعی اند.

يك گزارش ديگر حاكيست كه اولين مانور در دريای كورال انجام خواهد شد كه با مانورهای ديگر در مديترانه و دريای عمان ادامه خواهد يافت. تصميم انجام اين مانورها در نشست سران 11 كشور صنعتی در مادريد و سپس در استراليا گرفته شده است. در اين نشست ها از كره شمالی و ايران بصراحت سخن گفته شده است.

 

رهبر جمهوريخواهان امريكا خواستار شدت برخورد با ايران شد

همزمان با اين گزارش، روزنامه السفير چاپ لبنان نوشت  "تام ديلای” رهبر اكثريت جمهوريخواهان كنگره امريكا از كاخ سفيد خواسته است تا در برخورد با ايران شدت عمل بيشتری به خرج دهند. او گفته است كه بوش بايد نوع برخورد با ايران و سوريه را تغيير داده و فشارهايش را بر اين دو كشور بيشتر كند و در صورت عدم همكاری اين دو كشوردر مبارزه عليه تروريسم بايستی عواقب آنرا بپذيرند.

حاكم آمريكايی عراق بار ديگر ايران را متهم به دخالت در عراق كرد.

الحيات چاپ لندن نوشت پل برمر حاكم امريكايی عراق به "ال بی سی” گفته است كه بيشترين خطرتروريستی از جانب گروه" انصار اسلام" تحت حمايت ايران متوجه ما در عراق است. او سپس ايران را به دخالت در امور عراق متهم ساخت و به مشكلاتی كه سوريه با فرارتروريستها به خاك آن كشور برای نيروهای امريكايی ايجاد ميكند نيز اشاره كرد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی