اخبار

پيك

                       

گزارش يكی از معتبرترين نشريات آلمان

پيزامون پنجاهمين سال كودتاي 28 مرداد
كودتا عليه دمكراسي

درايران 50 ساله شد

  ترجمه وتلخيص برای پيك "مازيارفرهمند"

 

هفته نامه معتبر "دی سايت" چاپ آلمان، در يك اقدام كم سابقه در شماره 34 خود(14 اگوست2003) گزارش مشروحی در باره پنجاهمين سال كودتای 28 مرداد منتشر كرد. ناظران سياسی اين اقدام "دی سايت" را بی ارتباط با نگرانی دولت آلمان از زدوبندهای بخشی از حاكميت جمهوری اسلامی با كاخ سفيد عليه اصلاحات و دولت خاتمی نمی دانند.

دی سايت گزارش خود را، با اشاره به نظرات دولتين وقت انگليس و امريكا در باره دولت ملی دكتر مصدق با اين عناوين آغاز كرده است:

" بدين ترتيب، اشر شر يك ديوانه خلاص می شويم" – "چگونه سازمان سيا پنجاه سال پيش دولت نخست وزير محمد مصدق را ساقط و رژيم پليسی شاه را جايگزين آن كرد".

دراين گزارش به نكات زير توجه شده است:

-                    شاه بايستی بازگشت از تبعيد چند روزه خود به عراق را نه مديون ايرانيان، بلكه مديون مامور سازمان سيا "كرميت روزولت" می دانست.

-                    "عمليات آژاكس" اولين ماموريت سازمان سيا از اين نوع در تاريخ بود. با اين عمليات به چالش دوساله ای كه مثلث تهران- لندن- واشنگتن درگير آن بودند خاتمه داده شد.

-                    بزرگترين ترس ايالات متحده از اين بود كه با اين بحران كمونيسم در خاورنزديك و ميانه جای پائی پيدا كند.

-                    از نظر سياست جهانی اين سالها بسيار پراهميت بودند. پس از 1945 ديگر شكی برای كسی باقی نمانده بود كه نفت خام پراهميت ترين ماده خام در حال حاضر و در آينده می باشد... آينده نفت در خاورنزديك و ميانه رقم زده می شود.... از اين گذشته پيروزی انقلاب چين و آزمايش موفقيت آميز بمب اتمی توسط اتحاد شوروی باعث ترس روز افزون بريتانيا و ايالات متحده از نفوذ كمونيسم در كشورهای منطقه شده بود. ايران به عنوان پل ارتباطی اروپا، آسيا و افريقا يكی از مهم ترين مناطق استراتژيك جهان بود و موفقيت ايرانيان در ملی كردن صنعت نفت كشورشان و دمكراتيزه شدن كشور نمونه ای می شد برای ديگر كشورهای منطقه؛ همانگونه كه وزير امور خارجه ايالات متحده "دين اكس" بعدها گفت: " يك سيب گنديده تمام جعبه سيب را می گنداند."

-                    محمد مصدق تا زمان محاصره منزلش توسط تانك های كوتاگران هنوز قلبا باور نداشت كه طرحی برای سقوط دولتش در شرف تكوين است، بخصوص آنكه وی در آن زمان در مورد ايالات متحده- بويژه به دليل قراردهای نفتی منصفانه تر آن كشور با عربستان سعودی- آنچنان كه نسبتا به بريتانيا منفی فكر می كرد نمی انديشيد.

-                    ايالات متحده و بريتانيا برای برهم زدن اوضاع كشور عده ای را بعنوان هواداران حزب توده سازماندهی كردند كه در واقع پرووكاتورهائی بودند كه می بايستی هواداران شاه ايران را برای انجام واكنش تحريك می كردند.

-                    در روز 19 اگوست 1953 سازمان سيا تظاهراتی را عليه مصدق از بازار تهران به سمت مركز شهر سازماندهی كرد... هواداران شاه و ژنرال فضل الله زاهدی ايستگاه راديو را تسخير كردند و سقوط حكومت مصدق را اعلام داشتند. همزمان با آن تانك ها به سمت خانه رئيس دولت ملی به حركت در آمدند. در نبردی كه بين كوتاگران و هوادران مصدق به وقوع پيوست 300 نفر جان خود را از دست دادند كه دراين بين تعدادی از نظاميان هوادار حزب توده نيز كه در ميان طرفدارن مصدق بودند كشته شدند.

-                    كرميت روزولت وظيفه اش را انجام داد و در روزهای پس از كودتا، نظامی و پليس كودتا 2 هزار نفر از اعضا و هواداران حزب توده را دستگير كردند. مصدق در دسامبر سال 1953 به سه سال حبس محكوم و سپس تبعيد شد. سرنوشتی مشابه دچار 270 تن از هواداران وی شد.

-                    و بدين ترتيب حكومت پليسی محمد رضا پهلوی به مدت 25 سال بر ايران سلطه يافت.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی