هنر و انديشه

پيك

                         

 

خاطره پروانه

روی صحنه

 تالار وحدت

 

خاطره پروانه و گروه ياران به سرپرستی پرتو 29 مردادماه، در تالار وحدت برنامه اجرا خواهد كرد. در قسمت اول اين برنامه 6 آهنگ با نام های ياد جوانی، پونه ها، آواز بختياری ليلی و مجنون، يادی از گذشته ها و مبارك باد شيرازی (اثر درويش خان) در گوشه های شوشتری در دستگاه همايون اجرخواهد كرد.

همچنين در بخش دوم كه آواز دشتی است، آثاری چون دعايم كن، افسانه وفا و همه جای ايران سرای من است اجرا مي‌شود. برپايه اين گزارش و بنا به گفته‌ خاطره پروانه اختتاميه برنامه گروه ياران، سرود ای ايران خواهد بود.

خاطره پروانه درگفتگوئی كوتاه با خبرنگار ايسنا درباره كنسرت جديد خود گفت:

قرار است علاوه بر برنامه بالا، قطعاتی نيز در دستگاه ماهور از آثار فريدون شهبازيان را هم اجرا كنيم.

خاطره پروانه در خصوص تاريخچه موسيقی بانوان درايران گفت:

در دوره‌ی قاجار، زنان حق آواز خواندن نداشتند اما به مرور در دوره‌ پهلوی هنرمندانی چون قمرالملوك وزيری پا به صحنه آواز گذاشتند و بعدها نيز هنرمندانی چون ملوك ضرابی و مرحوم پروانه آواز خواندند. آنها در ابتدا آواز خوان بودند اما به مرور، ترانه خوانی نيز باب شد.  بدنبال آنها، امثال روح انگيز و روح بخش به صحنه آمدند، كه متاسفانه اين گروه از بنيانگذاران آواز بانوان درايران جانشين شايسته نيافتند. كم كم ترانه خوانی روی آواز آمد و فرم عوض شد، يعنی كار از موسيقی سنتی به موسيقی ملی كشيد و اين امر به مذاق خيلی ها خوش ‌آمد. اين عده دوست داشتند فقط مردان چه چه بزنند. در همين دوران  خوانندگان بزرگی مانند طاهر زاده، اديب خوانساری و تاج اصفهانی ظهور كردند كه به حق سلطان آواز ايران بودند و بعد ها هم كه محمد رضا شجريان و شهرام ناظری جای آنها را گرفتند. البته اين سير برای بانوان خواننده طی نشد، كه دليل آن را بايد در محدوديت ها جستجو كرد. خاطره پروانه در بخش ديگری از گفتگوی خود، با انتقاد از اينكه فعاليت گروه‌های موسيقی بانوان محدود به جشنواره های گل ياس و فجر شده گفت:

بارها گفته ام كه در سالن ها، برای خواندن موسيقی بانوان در اين دو مناسبت باز مي‌شود و مي‌ماند نوازندگان و خوانندگانی كه ديگر جائی برای ارائه هنر خويش ندارند. زمانی هم كه جايی برای عرضه نباشد هنرمند دلسرد مي‌شود. اين در حالی است كه در طول سال مي‌توان از گروه های بانوان در خواست اجرا و تمرين به مناسبت های فرهنگی زيادی داشت. مگرما در اين كشور كم نويسنده، شاعر و محقق زن داريم. اعتقاد دارم كه به مناسبت هايی چون بزرگداشت سيمين دانشور، سيمين بهبهانی، رابعه، پروين اعتصامی و .. مي‌توان برنامه های خوبی را برای ارايه موسيقی بانوان طرح ريزی كرد.

 
 
                     بازگشت به صفحه اول
 

Internet
Explorer 5

 
 

ی