اخبار

پيك

                       

 

واكنش جورج بوش نسبت به سخنرانی ديروز خامنه اي

رهبر جمهوری اسلامی مشوق 
دخالت سپاه در فلسطين و لبنان شد

البيان چاپ امارات  نوشت جرج بوش كه در تكزاس آمريكا با برلسكونی نخست وزير ايتاليا سرگرم گفتگوست، ايران و سوريه را متهم كرد كه به تروريست ها كمك می كنند و مانع پيشرفت مذاكرات صلح خاورميانه ميشوند. او به هردو كشور هشدار داد تا به حمايت از تروريستها خاتمه دهند.اين سخنان پس از سخنان تشنج آميز خامنه ای در جمع پاسداران ايراد شده كه گفته بود ما در حال حاضر قادريم از مردم فلسطين و لبنان نيز دفاع كنيم.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی