ايران

پيك

                         

نامه نود و سه تن از فعالان جنبش دانشجويی به رهبر جمهوری اسلامی 
به پرونده سازی عليه عباس عبدی پايان دهيد!

 

 

 

نود و سه تن از فعالان جنبش دانشجويی و اعضای انجمن‌های اسلامی دانشجويان (دفتر تحكيم وحدت) در نامه ای به رهبر به ادامه بازداشت عباس عبدی اعتراض كرده و از وی خواستند برای پايان دادن به آنچه انان پرونده سازی عليه عبدی ناميده اند اقدام كند. در اين نامه از جمله گفته ميشود:

در پی طولانی شدن بازداشت آقای مهندس عباس عبدی در شرايط ويژه كه فاقد توجيه حقوقی و سياسی است بر آن شديم سكوت را شكسته و مطالبی را با جنابعالی در ميان بگذاريم كه شايد از آنها مطلع باشيد اما به هر حال بيان آنها از باب يادآوری و احياناً هرگونه اقدام مقتضی مي‌تواند مفيد باشد.

همانگونه كه مستحضريد مهندس عباس عبدی سه دهه از بهترين سال‌های عمر چهل و هفت ساله خود را برای استقرار، تثبيت و اصلاح جمهوری اسلامی اختصاص داده و اينك ماه‌هاست به اتهام اقدام عليه امنيت اين نظام و از آن بدتر جاسوسی عليه آن در شرايط سختی در زندان به سر می برد، حال آنكه به گمان ما اگر تلاش‌های اشخاصی مانند عباس عبدی برای اصلاح و نوسازی جمهوری اسلامی اقدام عليه امنيت ملی يا براندازی تلقی شود بايد بسياری از فعالان سياسی را با اين اتهام محاكمه كرد و اصل را بر جاسوسی آنان نهاد مگر آنكه خلافش ثابت شود.

جنابعالی كه علي‌القاعده نسبت به پرونده آقای عبدی حساسيت داريد به خوبی مستحضريد كه در باره بند دال پرونده ايشان كه مربوط به مسائل سری و امنيتی است هيچ سند و مدركی دال بر تخلف عبدی وجود ندارد و سری قلمداد كردن اين بخش موهوم از پرونده صرفاً بستری است برای محكوميت وی و گريز از پاسخگويی.

در حقيقت جرم عبدی «نظرسازي» نيست بلكه قاضی پرونده است كه به «پرونده سازي» روی آورده است. بي‌شك در آينده ابعاد و زوايای تخلفات در اين زمينه آشكار خواهد شد.

چگونه مي‌توان به عبدی كه در نهايت شجاعت و شفافيت طی سالهای اخير انتقادهای دلسوزانه‌اش را مطرح كرده است، چنين اتهامات ناروايی را چسبانيد؟.

از جنابعالی شنيده‌ايم كه زندان انفرادی را نوعی شكنجه تلقی كرده‌ايد. تقاضا داريم از دستگاه قضايی سؤال فرماييد تا معلوم شود چگونه در نظام برآمده از انقلاب اسلامی يكی از فرزندان رشيد انقلاب گرفتار بي‌قانونی و شكنجه شده است؟

مقام رهبري

همگان مي‌دانيد كه رنج‌های هشت ماهه عبدی كفاره صراحت لهجه و وفاداري‌اش نسبت به آرمان‌های اصلاح‌طلبانه است و چنين برخوردهايی تنها چاپلوسان را در صدر مي‌نشاند.

بايد در خلوت تدبر و تأمل كرد كه نه فقط شاهدان امروز بلكه جهانيان و نيز نسل‌های آينده در باب خيل زندانيان سياسی و مطبوعاتی و در باره اين دوران چگونه داوری خواهند كرد.

بی ترديد زمانی فرا خواهد رسيد كه اسناد و خاطرات در اين باب منتشر و افكار عمومی روشن تر خواهد شد كه در بازداشت‌گاه‌ها چه گذشته است.

ما دوست نداريم بي‌تدبيري‌های برخی دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی چنان تقديری را برای نظام – كه عبدی و امثال وی عمر گرانمايه خود را صرف ايجاد و تقويت آن كردند – رقم بزند كه مردم از آن احساس برائت كنند. اما با وجود اين ظاهراً جماعتی به جد مي‌كوشند چنين آينده‌ای را برای اين نظام رقم بزنند. از اينرو از شما مي‌خواهيم با شجاعت جلوی ادامه اين مسير تأسف بار و خطرناك را بگيريد و با برداشتن گام‌های جدی به سمت آشتی ملی، بنيادهای جمهوری اسلامی و امنيت كشور و وحدت ملی را تقويت كنيد و با تأكيد به قوه قضائيه مبنی بر رسيدگی عادلانه، مقدمات آزادی و استخلاص ايشان را هرچه سريعتر فراهم سازيد.

بی شك آزاد كردن متهمان سياسی و مطبوعاتی كه با توجيهات مختلف و بدون استناد لازم حقوقی در حصر بسر مي‌برند و اعاده حيثيت از آنان مي‌تواند گامی تأثيرگذار و اعتمادانگيز و موجبات اميدواری به قوه قضاييه را فراهم سازد.

سعيد الله بهداشتی، عليرضا اسدی، مهدی اسماعيلی. وحيد اسماعيلی، علی اقبالی، زهره آقاجری، حسين اسكندری، سعيد اردشيری، رضا انصاری، آمنه باقری، فاطمه بيگلری، ليلا بيگلری، آرش پهلوان نصير، علی پير حسين لو، سميه توحيدلو، حسن تاجيك، علی نقي‌پور، علی تاجرنيا، فرهاد ترابی، مريم چهاربالش، سعيد حبيبی، حسين حاجبيان، محمد خالقی، عباس باحقيقت، پيمان خواجوی، محمد خواجوی، حسين خداياری، خيرا... درخشندی، جواد دهقانی، عليرضا رئيسی، روح‌الله رجبی، جاويد رحيمی، شهرام زارعی، عليرضا ساكی، سجاد سالك، سيدفريد سيدان، رضا شريفی، مجتبی شايسته، ايمان شريف‌النسب، امين شريف‌النسب، بهرنگ شهوق، شايان شقوق، پژمان شقاقی، محمدرضا شكوهی، محمد شمس، عيسی صفری، مهبد صداقت، سيد شهاب‌الدين طباطبايی، سميه عالمی پسند، مهدی عبدی، سارا عبدی، محمدعلی عاملی، محسن عليزاده، مصطفی عبدی، امير عبداللهی، اسدا... غريقی، ارش غفاری، مجيد فراهانی، مجيد فرزرق، مهدی فراهانی، حجت نارئی، سهراب قنبری، حامد قنبری، محسن قاسمی، داود كرمی، وحيد مهدور، حنيف مزروعی، سعيد منطقی، فريد مدرسی، سيد كاظم موسوی، عيسی موحد، ياسر مسيری، رضا ميلانی، پژمان مظفری، مسعود ميرزايی، مهدی نادمی، محمد رضا ناصری، فريدون نور محمدی، فرهاد نصرالله پور، علی هداوند، محمد ميثم وره چهره، حسام‌الدين يعقوبی، احمد يوسفی، ابراهيم اسكاقی، علی حسين قاضی زاده، علی محمد صفری، روزبه خسروخاور، محمد بردی توكلی، علی مهرآيی، جواد مهرآيی، پويا باقری، آرمين زارميان، حسين سعادتی، شهرام كرمی، عليرضا شاكری، نعيم تدين، نيما نامداری، شيوا محرابی. حسن خوش قلب، زهرا سلجوقی، ويدا محرابی، واله حكانيان

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی