اخبار

پيك

                       
نامه همسر سازگارا به نلسون ماندلا

 

 

همسر محسن سازگارا، از بنيانگذاران و نويسندگان اساسنامه سپاه پاسداران كه به بهانه اعتراضات اخير دانشجوئی دستگير شده است طی نامه ای به نلسون ماندلا رهبر معنوی افريقای جنوبی  از وی تقاضای كمك كرد. اين نامه بشرح زير است:

عليجناب نلسون ماندلا
آقای محترم، شما در كشور ما و در دوران معاصر سمبل و تنديس مقاومت مدنی و آزاديخواهی مي‌‏باشيد و اعضای فاميل من احترام فوق العاده‌‏ای برای شما قائلند.
عاليجناب در چشم همسر من «محسن سازگارا مخالف سياسی صاحب نام در ايران» راه شما و نحوه عملكرد شما برای آزادی به همان اندازه احترام برانگيز است كه گاندی بزرگ در هند مي‌‏باشد.
عاليجناب، اكنون سی روز از دستگيری و زندانی كردن همسر من مي‌‏گذرد، من از دستگيری او چندان نگران نيستم، آنچه مرا نگران مي‌‏كند و بسيار برای من و ديگران مهم است سلامتی همسرم است چون او بيمار قلبی است و از هنگام دستگيري‌‏اش اعلام اعتصاب غذا و اعتصاب دارو، نموده است.
عاليجناب بخاطر خدا و آزادی مرا ياری دهيد تا كمترين خبر را از همسرم كسب نمايم.
دكتر سهيلا سازگارا (حميدنيا)

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی