اخبار

پيك

                       

برای تحقيق پيرامون دلائل گسترش بازداشت روزنامه نگاران و قتل زهرا کاظمي

سازمان گزارشگران بدون مرز
برای عزيمت به ايران اعلام آمادگی کرد

 

سازمان گزارشگران بدون مرز، پيرامون بازداشت های جديد از جمع روزنامه نگاران طرفداراصلاحات و همچنين قتل زهرا کاظمی خبرنگار عکاس کانادائی ايرانی تبار در بازداشتگاه سپاه پاسداران  اطلاعيه منتشر کرد. دراين اطلاعيه آمده است:

طی چند روز گذشته پنج روزنامه نگار ديگر در ايران دستگير شده اند. گزارشگران بدون مرزاز روند افزايش يابنده ی  دستگيری روزنامه نگاران در ايران اعلام خطر ميکند.

 

روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام نمود که : "  با بازداشت اين پنج روزنامه نگار، در فاصله ی يک ماه چهارده روزنامه نگار در ايران دستگير شده اند و اين به شکل غم انگيزی رکورد تاريخی ديگری از دستگيری روزنامه نگاران در ايران است. علاوه بر اين، دستگيری و سپس بستری شدن در بيمارستان و مرگ مشکوک زهرا کاظمی فضای رعب و وحشتی را برای همه ی خبرنگارانی که در ايران فعاليت می کنند، به وجود آورده است.  ما بسيار از اين وضعيت نگرانيم."

 

روبرت مئنارد در باره ی اطلاعيه ی آقای خاتمی پيرامون مرگ روزنامه نگار ايرانی تبار کانادائی گفت " تقاضای گزارشگران بدون مرز از مقامات جمهوری اسلامی ايران برای انجام تحقيق در باره چگونگی مرگ زهرا کاظمی بی پاسخ مانده است.  ما از بيانات رئيس جمهور خاتمی مبنی بر اظهار نگرانی ايشان از مرگ زهرا کاظمی و دستورتحقيق در باره ی چگونگی مرگ وی، استقبال می کنيم، و از جمهوری اسلامی ايران می خواهيم که اجازه دهد، گزارشگران بدون مرز برای انجام تحقيق در باره ی چگونگی مرگ زهرا کاظمی و وضعيت آزادی مطبوعات در ايران به اين کشور سفر کنند." گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی ايران می خواهد که با خواست خانواده زهرا کاظمی مبنی بر انتقال پيکر ايشان به کانادا هر چه زودتر موافقت کند.

 

حسين باستانی، وحيد پوراستاد و سعيد رضوی فقيه اعضای شورای سردبيری  روزنامه ی ياس نو در روزهای  ١٩و٢٠ تير ماه دستگير شده اند.  سعيد رضوی فقيه در منزل خود بازداشت شده است اما حسين باستانی و وحيد پوراستاد، توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران سعيد مرتضوی احضار و پس از بازجويی روانه ی زندان گرديده اند. دلايل دستگيری اين روزنامه نگاران اعلام نشده است. روزنامه ی ياس نو در شماره ی ١٩ تير ماه خود مقاله ای را از حسين باستانی منتشر نمود که در آن از خوانندگان روزنامه برای تمکين روزنامه نگاران ياس نو به دستور رسمی مقامات اطلاعاتی مبنی بر سانسور در باره ی رويدادهای اعتراضی و بزرگداشت روز هيجده تير معذرت خواسته بود.

 شهرام محمدی نيا مدير مسئول هفته نامه ی وقت در پی احضار به دادگاه برای منتشر نمودن مطلب و عکسی "موهن" به علت عدم پرداخت وثيقه ی صد ميليون ريالی بازداشت شد.

 آرش صالحی روزنامه نگار نيز در چهارشنبه شب  ١٩ تير در خيابان دستگير شده است.

انصافعلی هدايت روزنامه نگار مستقل و خبرنکار سابق روزنامه ی توقيق شده ی سلام پس از بيست و هفت روز  بازداشت در سلول انفرادی، شنبه ٢١ تيرماه با سپردن پانصد ميليون ريال وثيقه از از زندان آزاد شد.   

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی