اخبار

پيك

                       

مصاحبه نماينده حزب كمونيست عراق درآلمان

حزب كمونيست عراق خواهان
برپائی كنفرانس اتحاد ملی شد

 

- حزب كمونيست عراق اميدواراست كنفرانس ملی عراق بزودی تشكيل شده يك اتحاد ملی برای تشكيل دولت موقت در عراق فراهم شود.

2- 160 حزب و سازمان سياسی در عراق فعاليت خود را شروع كرده اند كه بنظر ما از ميان آنها 10 حزب را می توان دارای پايگاه مردمی دانست.

 

 

مصاحبه "عصرما" ارگان حزب كمونيست آلمان با " رشيد قوی ليب" نماينده حزب كمونيست عراق در آلمان كه در آخرين شماره اين نشريه منتشر شده است. اين مصاحبه در آستانه تشكيل شورای دولتی عراق انجام شده است، كه با تشكيل اين شورا عملا بخشی از نظرات حزب كمونيست عراق تحقق يافته است.

 

س- آيا شما برای باز كردن دفتر حزب كمونيست عراق، پس از سقوط صدام حسين با اشكالاتی مواجه نشديد؟ واقعا در آن روزها در بغداد چه گذشت؟

 

ج- ما در سالهای سركوب و ديكتاتوری صدام حسين توانستيم هسته های مخفی حزب خودمان را حفظ كنيم و به همين دليل به محض سقوط صدام حسين توانستيم ابتدا در بغداد و سپس در سراسر عراق دفاتر حزبی خود را باز كنيم. بطوريكه در اول ماه مه توانستيم يكی از وسيع ترين اجتماعات خود را با حضور هزاران نفر برگزار كنيم. روزنامه ارگان مركزی حزب را نيز توانستيم در اولين فرصت منتشر كنيم. نه تنها اعضای سابق حزب ما اكنون در سراسر عراق فعال هستند، بلكه نيروی جديدی از نسل جوان عراق نيز به ما پيوسته اند.

آنچه كه امروز در دستور كار حزب ما قرار دارد مبارزه سياسی با اشغال عراق است. تاكيد می كنم كه مبارزه ما با اشغال عراق يك مبارزه سياسی است و نه عمليات تروريستی و يا نظامی و بايد اين مبارزه را با مبارزه تروريستی كه درعراق عليه اشغالگران می شود تفاوت قائل شد. من همينجا می گويم كه نيروهای اشغالگر نيز تاكنون به علميات نظامی و يا حذفی عليه ما دست نزده اند.

س- شما مذاكره ای هم با امريكائی ها و يا انگليسی ها داشته ايد؟

ج- بله، يكبار ما با نمايندگان نيروهای اشغالگر ديدار و مذاكره داشتيم. آنها می خواستند نظرات و مواضع ما را در باره رويدادهای عراق و آينده كشور بدانند كه ما با صراحت نظرات خودمان را گفتيم و تاكيد كرديم كه بهترين اقدام شما ترك عراق و سپردن امور كشور بدست مردم عراق است. ما در همين ديدار خواهان برپائی يك حكومت عراقی شديم. طرح تشكيل يك شورای حكومتی برای رهبری عراق نيز در همين ديدار مطرح شد.

س- با تشكيل شورای حكومتی كه اكنون تشكيل شده، پيشنهاد مشخص شما برای ادامه كار آن چيست؟

ج- ما بطور مشخص از تشكيل يك دولت موقت در عراق حمايت می كنيم كه در آن نمايندگان احزابی حضور داشته باشند كه در زمان صدام حسين با رژيم او مبارزه می كرده اند. وظيفه نخست اين دولت بايد فراهم ساختن زمينه تدوين يك قانون اساسی برای كشور و فراهم ساختن شرايط لازم و ضروری برای برگزاری يك انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل متحد درعراق باشد. از نظر ما، تنها در اينصورت است كه ملت عراق خواهد توانست بعنوان يك ملت مستقل سرنوشت خود را خود تعيين كند.

س- چه نيروهائی درحال حاضر برای تشكيل يك دولت موقت مطرح هستند؟

ج- همه نيروهائی كه صاحب پايگاه مردمی هستند، مثل كمونيست ها، ناسيوناليست ها، اسلاميست ها و قطعا احزاب كردستان. البته سازمان های ديگری هم وجود دارند كه بايد به آنها هم امكان حضور در صحنه را داد. شما می دانيد كه اكنون 160 سازمان و تشكيلات و حزب سياسی در عراق فعاليت های تبليغاتی و انتشاراتی خود را شروع كرده اند، كه سابقه فعاليت آنها به همين هفته های اخير باز می گردد. بنظر ما، با توجه به فضائی كه اكنون در عراق وجود دارد و با در نظر گرفتن فاصله گرفتن از شرايط جنگی هفته های نخست سقوط رژيم صدام حسين، ما به سمتی می رويم كه می توان مثلا 10 حزب سياسی دارای پايگاه مردمی را برای شركت در دولت آينده و يا شركت در انتخابات بر شماريم و آنها را دارای ظرفيت باقی ماندن در صحنه سياسی كشور بدانيم. اين كار عملی است زيرا در شمال عراق نيز بعد از 1991 همين مسير طی شد.

س- تصور نمی كنيد بايد به سمت ايجاد يك اتحاد سياسی در عراق رفت؟

ج- ما كاملا با تشكيل چنين اتحادی موافقيم، اما مسئله اساسی اينست كه اتحاد بر محور چه مسئله ای بايد تشكيل شود؟ اختلاف نظرها می تواند دراينجا مطرح باشد كه هست. مثلا پيشنهاد ما تشكيل يك اتحاد ملی برای حفظ هويت مستقل كشور و عليه اشغال آن توسط نيروهای خارجی است. اين اتحاد و اين خواسته نيازمند يك سازماندهی جديد با شركت همه احزاب ملی و ميهن دوست عراق است. از نظر ما منافع ملی كشور در حال حاضر مهم تر از منافع حزبی و گروهی است و ما اميدواريم همه احزاب و نيروهای سياسی عراق اين امر را درك كنند. هر نوع مديريت بر جامعه و تامين امنيت عمومی از اين طريق ممكن خواهد شد. به همين دليل است كه حزب كمونيست عراق با تمام نيرو در حال رايزنی با ديگر احزاب سياسی عراق است و در راس مذاكرات و پيشنهادهای ما تشكيل يك كنفرانس ملی درعراق است كه از درون آن بايد اتحاد وسيع ملی بيرون بيآيد.

س- حزب كمونيست عراق با احزاب و سازمان های اسلامی هم در اين مورد در تماس بوده است؟

ج- ما در نقاطی از كشور كه دفاتر احزاب و سازمان های سياسی اسلامی فعال است و ما نيز در آنجاها دفاتر خودمان را داريم، در چارچوب طرح های سازمان ملل متحد با آنها در گفتگو و رايزنی هستيم. ما به آنها نيز گفته ايم كه اتحاد همه احزاب و سازمان های سياسی، با هر عقيده و ايمانی كه دارند يگانه راه حل نجات كشور از اشغال است و ما تنها از اين طريق می توانيم به نيروهای اشغالگر نشان دهيم كه مردم عراق توانائی و ظرفيت اداره كشور خود را دارند.

حزب كمونيست عراق انتظار دارد اين مواضع از سوی تمام احزاب كمونيست و چپ جهان درك شده و از آن پشتيبانی كنند.
 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی