اخبار

پيك

                       

روزنامه جمهوری اسلامی اعتراف کرد:

فرماندهان‌سپاه‌درحال‌اجراي

طرح‌وماموريت‌کودتائی‌اند!ا

 

چند هفته پس از نخستين شبی که لباس شخصی ها در خيابان های امير آباد و اطراف کوی دانشگاه به حرکت در آمده و اجرای يک کودتای سپای- قضائی آغاز شد، روزنامه جمهوری اسلامی در يک سرمقاله شتابزده که به تاريخ 22 تيرماه انتشار يافت، بی آنکه بخواهد اعتراف به نقش کودتائی فرماندهان سپاه در رويدادهای اخير در کشور کرد. اين روزنامه در يک حمله شتابزده تبليغاتی به آن گروه از نمايندگان مجلس( از جمله خانم حقيقت جو) که به فرماندهان سپاه نامه نوشته و آنها را از ادامه راهی که برگزيده اند برحذر داشته بودند نوشت:

" ... نامه چهار تن از نمايندگان به فرمانده كل سپاه در باره دخالت بسيج دانشجويی در عرصه سياست، با استدلال عدم دخالت نهادهای نظامی در مسايل سياسی «مضحك و خنده‌دار است. نويسندگان نامه، دقيقاً همان كسانی هستند كه فرمانده كل نيروهای انتظامی آنها را محركان اغتشاشات اخير دانسته است. تعدادی از آنان دارای پرونده محكوميت هستند و تعدادی نيز از جمله افرادی هستند كه در جريان انتخابات باطل تهران، به مجلس راه يافته‌اند و در واقع، اصولاً شايستگی حضور در مجلس را ندارند."

روزنامه جمهوری اسلامی پس از اين مقدمه چينی نوشت:

" نكته ديگر اينكه سپاه، اين روزها فقط با اين نامه نيست كه مورد حمله قرار گرفته، بلكه نامه‌ها و مقالات و سخن‌‌پراكني‌های متعدد همه با هدف گرم نگهداشتن تنور آشوب‌ها صورت مي‌گيرد. سپاه پاسداران بايد با هوشياری كامل در مقابل موج توطئه بايستد و به راهی كه برگزيده ( بخوانيد ماموريتی که دريافت داشته) با صلابت ادامه دهد. "

باتوجه به اينکه امتياز روزنامه جمهوری اسلامی متعلق به "رهبر" است و فرماندهی کل قوا را نيز "رهبر" برعهده دارد، اکنون محوری ترين سئوال اينست که شورای کودتا عليه اصلاحات که فرماندهان سپاه در آن نقش تعيين کننده دارند در همآهنگی با وی تشکيل شده است يا خير؟ و اگر پاسخ منفی است، شخص وی بعنوان فرمانده کل قوا چه اشرافی بر نيروهای نظامی دارد و حاميان اين فرماندهان کيستند؟

همين امر در باره تبديل قرارگاه ثارالله به ستاد کودتا نيز مطرح است و بايد مشخص شود که در همآهنگی با چه کس و يا کسانی اين ستاد تشکيل شده است؟ همسوئی قوه قضائيه که آن نيز زير نظر رهبری است چگونه، طبق چه دستوری با ستاد ثارالله مشترکا کودتا عليه اصلاحات و اصلاح طلبان را پيش می برد؟

به اين ترتيب، آنکه بايد مستقيما پاسخ دهد- چه در اين ماجرا نقش مستقيم داشته و يا نداشته باشد- شخص رهبر بعنوان فرمانده کل قوای نظامی و برگمار کننده رئيس قوه قضائيه است!

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی