جهان

پيك

                         

 

عقب نشينی دولت كانادا در برابر تهديد كارگران به اعتصاب

 

 

مدير كل شركت پست كانادا كه با تهديد كاركنان اين شركت برای برگزاری اعتصاب عمومی روبرواست، اعلام كرد: اين شركت تعطيل نخواهد شد و مديريت شركت نيز برنامه ای برای تعديل نيرو و اخراج كارگران ندارد.
« دبورا بوركيو» ، مدير عامل شركت پست كانادا ، در پاسخ به برخی منابع خبری كه از احتمال انحلال شركت پست كانادا يا لااقل كاستن از تعداد كاركنان اين شركت به دليل اشاعه استفاده از اينترنت خبر می دادند، گفت كه شركت پست كانادا كماكان به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
بوركيو ضمن تاكيد بر اين مطلب در يك كنفرانس خبری گفت: شركت پست كانادا برای مقابله با ركود فعاليت های پستی ناچار است راهكارهايی بينديشد؛ اما اين به معنای كاستن از تعداد كاركنان اين شركت نخواهد بود.
وی در سخنانش به كاهش مداوم تعداد مرسولات پستی طی سه سال اخير اذعان نمود، اما تاكيد كرد؛ اميدوار است بتواند با كارگران شركت پست كانادا در مورد يافتن راهكاری عملی برای حل مشكلات به اتفاق نظر برسد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی