ايران

پيك

                         
دبيركل جبهه مشاركت: بازداشت گسترده دانشجويان اقدامی مشكوك است
 

 

دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامی شنبه شب پس از جلسه دفتر سياسی جبهه مشاركت اعلام كرد: اعضای دفتر سياسی در اين جلسه ضمن بررسی و تحليل فرايندهای سياسی و اجتماعی كشور اقدام اخير در دستگيری فعالان دانشجويی را محكوم كردند.

به گزارش روابط عمومی جبهه مشاركت، «سيدمحمدرضا خاتمي» با تأكيد بر شرايط پرتنش فعلی، اين اقدام را گامی مشكوك در جهت برهم زدن آرامشی دانست كه پس از حوادث اخير در سايه تلاش همه اركان حكومت برقرار شده است.

رئيس دفتر سياسی جبهه مشاركت افزود: آن عده كه نمي‌توانند تلاش و حركت سياسی مسالمت‌آميز و منتقدانه جمعی از فرزندان مسلمان اين آب و خاك را تحمل كنند و آنها را به بهانه اقدام عليه امنيت ملی و درحقيقت به خاطر مخالفت با حركات استبدادی كه به نام دين صورت مي‌گيرد به زندان مي‌اندازند بايد بدانند كه امروز كمترين پايگاهی در ميان مردم ندارند.

سيدمحمدرضا خاتمی اظهار داشت: اعضای دفتر سياسی جبهه مشاركت در اين جلسه همچنين با استقبال از پيشنهاد اخير رئيس‌جمهور مبنی بر زدودن كينه‌‌ها و نفرت‌‌ها و احيای گفتمان اميد و زندگی، ابراز اميدواری كردند كه اين پيام از سوی همه دستگاه‌های حكومتی كه ابزار قدرت را در دست دارند جدی گرفته شود و از سوی جبهه مشاركت نيز اين آمادگی وجود دارد كه با تمام توان به فراخوان رئيس جمهور پاسخ مثبت داده شود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی