ايران

پيك

                         

زهرا كاظمی در بيمارستان سپاه برای هميشه خاموش شد

 

 

 

در پی درگذشت خانم زهرا كاظمی (خبرنگار) محمد خاتمی رييس جمهوری ضمن ابراز تأسف و نگرانی، با صدور دستوری به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، كشور و دادگستری، آن‌ها را مسؤول بررسی همه جانبه، رفع ابهام‌ها و روشن شدن قضيه و عوامل مؤثر در آن و اعلان نتيجه به افكار عمومی كرد.
 در نامه رييس جمهور به مسجد جامعی، يونسی، موسوی لاری و شوشتری تأكيد شده است: در يك نظام قانونی اگر تخلفی رخ دهد بايد طبق موازين قانونی با آن برخورد شود، ولی اگر در برخوردها هم رعايت قانون نشود، با متخلفان بايد برخوردی قاطع‌تر صورت گيرد.
متن كامل دستور رييس جمهوری به شرح ذيل است:
به نام خدا
جناب آقای مسجد جامعی، وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای يونسی، وزير محترم اطلاعات
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای موسوی لاری، وزير محترم كشور
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای شوشتری وزير محترم دادگستري
خبر در گذشت يك خانم خبرنگار كه به دنبال دستگيری ايشان اعلام شد، موجب تأسف و نيز نگرانی است. طبيعی است كه در يك نظام قانونی اگر تخلفی رخ دهد، بايد طبق موازين قانونی با آن برخورد شود، ولی اگر در برخوردها هم رعايت قانون نشود، با متخلفان بايد برخوردی قاطع‌تر صورت گيرد. برای رفع ابهام‌ها و روشن شدن قضيه و عوامل مؤثر در آن لازم است چهار وزير محترم با هماهنگی و بررسی همه جانبه، سريعا اقدام و نتيجه را به افكار عمومی و من اعلام فرمايند.
سيد محمد خاتمي
رييس جمهوری اسلامی ايران

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی