ايران

پيك

                         
گزارشگر آزادی بيان و عقيده
سازمان ملل وارد ايران می شود
 

 

امبيه ليگابو، گزارشگر ويژه آزادی بيان و عقيده سازمان ملل متحد اين هفته به ايران سفر مي‌كند. وی در اين سفر كه از 26 تيرماه تا پنجم مردادماه به طول خواهد انجاميد، با مسؤولان و مقامات دولتی ايران ديدار و در خصوص وضعيت آزادی بيان و عقيده در جمهوری اسلامی گفت‌وگو مي‌كند. آقای ليگابو، در مدت اقامتش در ايران، همچنين قرار است با تعدادی از استادان دانشگاه و اعضای رسانه‌ها ديدار كند. گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در اين سفر، مسائل مربوط به تبعيض، تهديد و استفاده از خشونت و اذيت و آزار عليه افراد، به ويژه فعالان در عرصه اطلاع‌رسانی را پيگيری مي‌كند. سال گذشته، هيأتی در زمينه بازداشت‌های خودسرانه از سوی كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از ايران ديدار كرد و چندی پيش گزارش خود را ارائه داد

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی