ايران

پيك

                         
مصاحبه محمد رضا خاتمی با روزنامه "دی ولت" آلمان
همكاری با وزارت خارجه امريكا بله،
 اما با وزارت دفاع امريكا نه!
 

 

ماه گذشته يك هيات پارلمانی از ايران راهی آلمان شد كه محمد رضا خاتمی نايب رئيس مجلس در راس آن بود. در مدت اقامت اين هيات درآلمان، روزنامه دی ولت اين كشور مصاحبه با وی انجام داد. اين مصاحبه عمدتا در ارتباط با تحولات روز ايران بود. بخش هائی از اين مصاحبه را خبرگزاری دانشجوئی ايسنا ترجمه و منتشر كرده است كه در زير می خوانيد:

" مطمئنا جوانان حق دارند كه عجله داشته باشند و خواستار رسيدن به نتايجی باشند. اما، اصلاحات به زمان احتياج دارد.
وی ادامه داد: درباره انتقاد دانشجويان، ما نگران نيستيم. كاملا برعكس! اين هميشه هدف رييس جمهور خاتمی بوده است كه انسانها بتوانند، آزادانه انتقاد خود را بيان كنند.
خاتمی در پاسخ به اين پرسش كه آيا خطری از جانب اين اعتراضات وجود دارد يا نه؟ تاكيد كرد:ما بايد مانع از اين شويم كه، هرج و مرج بوجود آيد. اين محافظه‌كاران سرسخت نيستند كه بزرگترين دشمن جنبش اصلاحاتند بلكه، عدم ثبات است كه برای ما به مثابه سم خالص است.
وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ايران، اينك بايستی در اين جهت تلاش كند كه همه نهادها، به قوانين عمل كنند. نخستين موفقيتها حاصل شده‌اند و برخلاف 4 سال پيش، طی نخستين اعتراضات دانشجوئی، اين‌بار نيروهای پليس در چارچوب قانون باقی ماندند و همچنين به كنترل افرادی پرداختند كه قانون را زير پا مي‌گذارند، بطور مثال افرادی كه از آنان با عنوان [خودسر] ياد مي‌شود.
وی همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه چرا به دانشجويان زندانی كمك نمي‌كنيد؟ گفت: اينها كمتر از 100 دانشجو بودند و در روزهای گذشته برای چندين نماينده مجلس، اين امكان وجود داشته است كه با تمامی آنها صحبت شود، پرونده‌های آنها بررسی شوند و شرايط بهداشتی دانشجويان در حبس، مورد بازديد قرار گيرد و هر روز برخی از آنها آزاد مي‌شوند. دو گروه متفاوت وجود دارند كه از دانشجويان برای مقاصد خود سوء استفاده مي‌كنند. افرادی موسوم به ”انصار“ و افرادی كه خواهان سرنگونی سيستم جمهوری اسلامی ايران هستند.
خاتمی در پاسخ به سوال ديگری با اين مضمون كه آيا يك دموكراسی تحت تاثير شديد اسلام يك راه حل صحيح است؟ گفت: دموكراسی هميشه آن چيزيست كه مردم خواستار آنند. حزب من بر اين عقيده است كه هيچ دولتی حق اين را ندارد كه مردم را مجبور به پذيرش خواستهای خود و يا ديد مذهبی خويش نمايد، آنگونه كه در حال حاضر بعضا وجود دارد. كشور ما هويت شخصی و رسوم خود را دارد و اسلام در اين زمينه نقش مهمی را ايفا مي‌كند، به‌شرط اينكه، مسالمت آميز و منطقی باشد. به نظر من طی 20 تا 30 سال آينده در ايران، هيچگونه دولت غيرمذهبی بر سر كار نخواهد آمد
وی ادامه داد: ما مدتهاست كه در حال انجام گفتگوهائی با گروههای ايرانيان در تبعيد و پيش از همه در آمريكا هستيم؛ كه آشكارا مخالف سيستم جمهوری اسلامی ايران مي‌باشند اما در جهت كشور خود كار مي‌كنند. تنها استثنا عدم گفت‌وگو با سازمانهای تروريستی است.
در پايان اين مصاحبه خاتمی در رابطه با تهديدات آمريكا عليه ايران و روابط ايران و آمريكا، مي‌گويد: ما در جهت رسيدن به يك همكاری خوب، بين دو كشور تلاش مي‌كنيم، تا جائي‌كه مقاصد دشمنانه به كنار گذاشته شوند. اين بسيار سخت است كه مشخص كنيم چه كسی طرف صحبت ماست. اگر وزير امور خارجه آمريكا كالين پاول، نماينده حقيقی آمريكاست، ما نگرانی در مورد همكاری با او نداريم، اما اگر پرزيدنت بوش يا وزير دفاع دونالد رامسفلد طرف صحبت ما باشند، همه راهها بسته‌اند. اين بخش از دولت آمريكا خواهان سرنگونی حكومت جمهوری اسلامی ايران است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی