ايران

پيك

                         

آنها كه خود بايد يك روز محاكمه شوند، همچنان درپی خونريزی اند

صادر كنندگان احكام قتل عام

زندانيان سياسی به ميدان آمده اند!

 

 

حجت اسلام رئيسی، رئيس سازمان بازرسی كل كشور و از جمله سه تن قاضی اوليه قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367 پيرامون تظاهرات اخير دانشجويان و مردم توصيه به اعدام كرد و گفت:

با برخورد جدی و قاطع با اغتشاش‌گران كسی جرأت نخواهد كرد كه فضای كشور را ناامن كند.

رئيسی نگفت كه اگر با قتل و اعدام كارها به سامان می رسيد كه امروز جمهوری اسلامی بايد سامان يافته ترين حكومت در جهانی می بود! او همچنين به خاطر نيآورد كه همين روش در باره تظاهرات مردم اسلام شهر و قزوين در آخرين سال رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بكار گرفته شد اما جسارت مردم در نطفه خفه نشد. اگر اعدام كار ساز بود، اعدام های چند ماه پيش از ميان جوانان محله و به جرم فحشاء و ايجاد مزاحمت برای مردم بايد كار ساز می شد و يا به دار آويختن فلان زن تن فروش بر سر منجنيق بايد به فحشاء خاتمه می داد كه نداده و آن را تشديد هم كرده است. ظاهرا اين طيف از روحانيون كه بزرگترين جنايات را در دهه 60 مرتكب شدند، همچنان از ترس آينده به عقب فرار می كنند و گذشته را می خواهند تكرار كنند. كاری كه هاشمی رفسنجانی نيز با وعده تكرار دهه 60 می كند!

آيت الله منتظری در نخستين نامه خود به آيت الله خمينی در اعتراض به زمينه چينی ها جهت اعدام های دسته جمعی در زندان ها به بهانه سرموضع بودن مجاهدين و پايان جنگ با عراق، نسبت به انتصاب وی، حجت الاسلام نيری و حجت الاسلام علی رازينی (رئيس كنونی دادگاه ويژه روحانيت) اعتراض كرد و از قول موسوی اردبيلی ( رئيس وقت قوه قضائيه) نوشت كه آقايان قضات با سابقه اين افراد را صالح و مجتهد نمی دانند كه بتوانند قضاوت كنند. آنها عليرغم اين اعتراض آيت الله منتظری به كار خود ادامه دادند و علاوه بر قتل عام تاريخی در زندان های ايران، آيت الله منتظری را هم خانه نشين ساختند. حجت الاسلام نيری نيز اكنون از اركان قوه قضائيه و از همراهان آيت الله شاهرودی است و برادرش سرپرستی كميته امداد امام را برعهده دارد. كميته ای كه رياست عاليه برآن برعهده حبيب الله عسگراولادی دبيركل جمعيت موتلفه اسلامی است.

حجت الاسلام رئيسی كه به پاس آن خدمات خود در سال 67 در زندان ها سمت رياست بر بازرسی كل كشور را بجای آيت الله ميردامادی تصاحب كرده در مصاحبه مورد بحث خود پيرامون تظاهرات دانشجوئی گفت:

امروز بايد هزينه اغتشاش‌ كردن در كشور را بالا برد تا دوباره چنين حوادثی به وجود نيايد و اين امر به دست قضات با كفايت (كه قطعا خود يكی از آنهاست) امكان‌پذير است.

حجت الاسلام رئيسی به بهانه تظاهرات اخير دانشجوئی، درد اساسی خود را كه همان اجرای  وصيت نامه اسدالله لاجوردی برای قتل و اعدام رهبران مجاهدين انقلاب اسلامی، كادرهای اوليه و مذهبی انقلاب اسلامی و رهبران دانشجويان خط امام است را تكرار كرد و گفت:

"امروز جريانی در كشور مرتبط با جريان حادثه هفت تير و هيجده تير مي‌باشد و اگر چشم فتنه آن موقع بيرون آورده مي‌شد ما امروز شاهد چنين اغتشاشاتی در كشور نبوديم. امروز تاكتيك‌ها تغيير پيدا كرده است و عده ای پشت نام مردم مي‌خواهند خواسته‌ها و اهداف شيطانی خود را پياده كنند! ديروز يك نفوذی حزب جمهوری اسلامی آن حادثه را به وجود آورد و امروز نفوذي‌هايی در برخی دستگاه‌های دولتی كمك به اغتشاشات كرده و قصد نارضايتی در بين مردم را دارند."

نظير همين اظهارات را تيمسار صفارهرندی سردبير روزنامه كيهان و عسگراولادی دبيركل موتلفه اسلامی در شماره های روز گذشته روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه كيهان كردند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی