ايران

پيك

                         

كنفرانس مطبوعاتی وزير خارجه انگلستان در تهران
انگلستان از آزادی بيان و تظاهرات
 مسالمت آميز حمايت می كند!
با چه انگيزه ای حراست سپاه تظاهرات مردم را به خشونت كشاند؟

 

 

وزير امور خارجه انگلستان پيش از ترك تهران، همراه با وزير خارجه جمهوری اسلامی  در يك كنفرانس مطبوعاتی شركت كرد. حاشيه پردازی های ديپلماتيك اين مصاحبه كه حذف  شود چند نكته محوری مهم باقی می ماند كه بعنوان نقطه نظرات دولت انگلستان بايد آن را در نظر گرفت.

خرازی در اين مصاحبه، با حذف مسئله حقوق بشر و تظاهرات آزاد مردم كه جك استرو مستقيما آن را مطرح كرد، محورهای ديدار وزير خارجه انگلستان از ايران را اينگونه خلاصه كرد:

«اين سفر در شرايطی است كه مسايلی زيادی برای گفت و گو موجود است. مسايلی از قبيل عراق، افغانستان، مساله خاورميانه، تروريسم و سلاح‌های كشتار جمعی از جمله اين مباحث است.»

جك استرا وزير امور خارجه‌ی انگليس نيز با اشاره به اختلاف نظر بين ايران و انگليس در برخی زمينه‌ها، موضوع مذاكراتش با وزير امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی را در زمينه‌های گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، آينده‌ عراق، تروريسم و ‌همچنين آينده‌ی نقشه‌ راه در خاورميانه اعلام كرد.

استرا از همكاری ايران در زمينه‌ی دستگيری اعضای القاعده قدردانی كرد و گفت: «جمهوری اسلامی ايران در افغانستان همكاری خوبی داشته است و ما معتقد نيستم كه در زمينه‌ی مبارزه با تروريسم منافعمان با ايران فرقی دارد.»

خرازی نيز گفت: «‌ما خدمات زيادی در اين زمينه داشته‌ايم. ما تاكنون صدها نفر از افراد مظنون به القاعده را دستگير كرده‌ايم و در مرزها پس فرستاده‌آيم. امروزه نيز تعدادی در اختيار ما هستند كه در بازجويی به سر مي‌برند.»

(لازم به ياد آوری است كه دولت كويت تاكنون از پذيرش سخنگوی القاعده كه در ايران بازداشت شده خود داری كرده است و وی همچنان در ايران بسر می برد و معلوم نيست از كی و به چه دليل در ايران بوده است؟)

خرازی اعلام اسامی و تعداد اعضای دستگير شده القاعده در ايران را موضوعی امنيتی دانست و گفت كه نمي‌توان آن را بصورت عمومی بيان كند. كشورهای حاشيه‌ی خليج‌فارس و شمال آفريقا كه تروريستها را دريافت كرده‌اند مي‌توانند بر اين ادعا صحه گذارند.»

وزير امور خارجه‌ انگليس در بخش ديگری از مصاحبه خود در تهران، اشاره به حمايت نخست وزير انگلستان از تظاهرات دانشجويان در هفته گذشته كرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا در همين ارتباط گفت: " حل مسائل مردم ايران به خود آنها مربوط است و ما نيز به آن احترام مي‌گذاريم، اما ما همه از اعضای جامعه‌ بين‌المللی هستيم و براساس منشور ملل متحد، متعهد به اجرای آن هستيم و از آزادی بيان و اجتماعات مسالمت آميز حمايت مي‌كنيم.»

استرا اظهارات تونی بلر را به خاطر تعهد وی درباره‌ی حق آزادی تظاهرات و موضع روشن انگليس دانست و گفت: « نخست‌وزير مشخصا گفت كه از حقوق اجتماعات مسالمت‌آميز حمايت مي‌كند و اين در منشور سازمان ملل متحد است. من قبول ندارم اين دخالت است.»

خرازی در پاسخ گفت: "برخلاف آنچه در اخبار بيگانگان گفته مي‌شود تنها 50 دانشجو در زندان هستند و سايرين اغتشاشگرانی هستند كه دست به عمليات تخريبی زده‌اند و آقای بلر نيز بايد در اظهارنظرش بين دانشجويان و اغتشاشگران تفاوت قائل مي‌شد."

( اين اظهارات خرازی نيز در حالی مطرح شد، كه در طول اقامت وزير خارجه انگلستان در تهران دادستان كل كشور آمار دستگير شدگان را رسما 4 هزار اعلام داشت و تصريح كرد كه 800 تن از آنها دانشجو هستند. همچنين هنوز عليرغم همه فشار مجلس و وزارت كشور به قوه قضائيه، اين ارگان جمهوری اسلامی حاضر نيست تعداد دقيق بازداشتی ها، محل نگهداری و شيوه نگهداری و بازجوئی از آنها را اعلام كند و كشاكش همچنان ادامه دارد!)

كمال خرازی يكبار ديگر در همين مصاحبه تاكيد كرد: « آقای بلر بايد بين حركت صنفی دانشجويی و حركت اغتشاشگران تفاوت قائل مي‌شد و در مذكرات با آقای استرا نيز اين مساله مطرح شد و من به شوخی گفتم كه چه خوب بود بلر نيز همزمان از اغتشاشات ميشيگان در آمريكا حمايت مي‌كرد.»

تظاهرات را با چه هدفی به اغتشاش كشاندند؟

از جمله تفسيرهائی كه پيرامون اغتشاشات ايجاد شده در تظاهرات مردم و دانشجويان و نقش واحد رزمی حراست سپاه پاسداران با عنوان "لباس شخصی ها" در اين تظاهرات مطرح است اينست كه:

در صورت عمليات سركوب توسط نيروهای انتظامی (مانند سال 78) واكنش جهانی عليه جمهوری اسلامی بسيار تند می توانست باشد. به همين دليل حراست سپاه بصورت لباس شخصی وارد ميدان شد و از سوی ديگر برای آنكه سركوب دانشجويان وتظاهر كنندگان نيز با واكنش جهانی روبرو نشود، با تمام قوا كوشيدند آن را به خشونت بكشند و حتی خود مبتكر اين خشونت و تخريب و آتش سوزی شدند تا عمليات سركوب بعنوان مقابله با شورش و بلوا قلمداد شود. دستگيری فعالان صنفی دانشجويان در روزهای اخير كاملا نشان داد كه مسئله نه مقابله با اغتشاشی كه خود برپا كرده بودند، بلكه يورش به تشكل های دانشجوئی و فلج كردن دولت اصلاحات بوده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی