ايران

پيك

                         
بازداشت يك دانشجوی ديگر در يزد
 

 

يك  فعال  جنبش دانشجويی دانشگاه يزد بازداشت شد

شب گذشته محمد استكی از فعالان جنبش دانشجويی دانشگاه يزد از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت شد.

اين بازداشت در حالی صورت ميگيرد كه هفته گذشته يحيی مسعودی نژاد از ديگر دانشجويان سياسی فعال يزد از سوی ضابطان قوه قضاييه در منزل خود بازداشت شد.

تا كنون اطلاعی از نحوه دستگيری و نوع اتهام استكی منتشر نشده اما بنا بر برخی گزارشات وی در حال حاضر در بازداشتگاه اداره كل اطلاعات يزد به سر می برد.

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی