ايران

پيك

                         
هشدار آيت الله سيستانی از نجف:ا
طعمه بعدی ايران است
به خواست مردم
توجه كنيد!
ا
 

 

آيت‌الله‌العظمی سيستانی كه در نجف مستقر است، با مديرعامل خبرگزاری دانشجوئی ايسنا ملاقات و بصورت فشرده مصاحبه كرد.

وی دراين مصاحبه كوتاه نسبت به حوادث آينده ايران هشدار داد و با صراحت گفت كه به خواسته های مردم توجه كنيد، چرا كه طعمه بعدی ايران است.

سيستانی در اين ملاقات و مصاحبه گفت:

"اينجانب نگران وضعيت عراق هستم. امروز در عراق امنيت وجود ندارد؛ خدمات اجتماعی نگران كننده است و اقشار و اصناف مختلف از اين بابت رنج مي‌برند. ديگر آنكه به لحاظ سياسی مشكل بزرگی وجود دارد و من نگران هستم.  شما نگاه كنيد به وضع عراق و بدانيد كه اينها برای كشورهای ديگر نيز نقشه دارند. در ايران همه بايد دقت كنند به مسائل، وحدت و همدلی كنند و به خواسته‌های مردم و يكديگر توجه داشته باشند.
آيت‌الله‌العظمی سيستانی افزود: ايران كشوری شيعه است كه برای آن قبل و بعد از انقلاب خون های زياد داده شده است. ايران كشوری است كه در گذشته، سالها تحت دخالت و سيطره كشورهای بيگانه قرار داشته و دچار تشويش بوده‌است. برادرانه، روشنفكران و دانشجويان مسايل را حل كنند. همه مراقب باشند. هركس فقط به خواسته خود اصرار نكند. آزادی محترم است اما نبايد هر قشری فقط به خواسته خود اصرار كند. روشنفكران و دانشجويان فقط به خواسته خود اصرار نكنند. چيزهای ديگری هم هست. خواسته‌های همه گروه‌ها و اقشار مد نظر قرار گيرد. توجه كنند به خطرها.
وی افزود: نكند يك وقتی به سوی اجنبی و خارج كسی چشم داشته باشد يا متوسل شود. اگر آنچه در عراق اتفاق افتاد در جاهای ديگر اتفاق بيفتد؛ بيرون آمدن از آن ممكن نيست. البته ديگران هم توجه كنند به خواسته‌های مردم. بايد بين مردم و مسوولين و روشنفكران همدلی و همفكری باشد.
آيت‌الله‌العظمی سيستانی با تاكيد بر احترام به فرهنگ، اعتقادات و امور دينی گفت: اختلاف افكار صحيح است لكن همه به امور دينی احترام كنند. در كشورهای ديگر كه صنعتی شده‌اند؛ باز توجه و احترام به دين وجود دارد. به تاريخ ژاپن نگاه كنيد؛ من آن را خوب مطالعه كرده‌ام. آنها احترام بودا را حفظ می كنند. آلمان را هم مطالعه كرده‌ام. جاهای ديگر هم همين‌طور. ببينيد ديگران احترام دين خود را دارند. يهود احترام دين خود را دارد. شما هم مراقب باشيد.
وی ادامه داد: البته در داخل بايد قاعده لاضرر و لاضرار حفظ شود. نبايد كسی به كسی زيان برساند. اما باز هم تاكيد می كنم در حل مشكلات كسی چشم به خارج و اجنبی ندوزد. در اداره امور مردم، بايد افراد آگاه و خبره و نخبگان و مسؤلان با يكديگر همكاری كنند.
آيت‌الله‌العظمی سيستانی تاكيد كرد: من پنج سال است از خانه بيرون نرفته‌ام. اگر ايران خوب باشد قلبم شادمان است. اما باور بكنيد وقتی خبر بدی از ايران به من برسد؛ قلبم جريحه‌دار مي‌شود و برای من سختی يك خبر بد از ايران دردناك تر از اين چند سالی است كه از خانه بيرون نرفته‌ام.
آيت الله‌العظمی سيستانی درباره خبر و خبررسانی، خبر و خبرگزاری را از امور مهم تلقی كرده و افزود: اگر كاری مهم است خطای در آن مهم است و بايد مراقبت شود كه خطا در اطلاع رسانی مي‌تواند خطرات بزرگ در پی داشته باشد.
خبر از سه جهت بايد مورد دقت قرار گيرد. يكی وجه صداقت است، ديگر آنكه بايد منطبق بر موازين شرع مقدس باشد و ديگر آنكه مصلحت كشور در آن رعايت شود.
خبری كه مصلحت كشور نيست منتشر نكنيد. همه دنيا اين كار را می كنند تا آنجا كه من می دانم در كشورهای ديگر هم خبری كه به مصلحت كشورشان نيست؛ منتشر نمی كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی