اخبار

پيك

                       
تظاهرات اعتراضی مردم در ملاير

 

شهر ملاير در شب های گذشته صحنه تظاهرات اعتراضی مردم و درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با آنها بوده است.

همچنين از مجتمع آموزشی ملاير (از مراکز وابسته به دانشگاه بوعلی) خبر ميرسد که حکم دادگاه تجديد نظر دوتن از اعضای انجمن اسلامی اين مجتمع صادر گرديده است.
پرويز ترکاشوند که در دادگاه بدوی به 2 سال حبس همراه با تبعيد به ايرانشهر و 70 ضربه شلاق محکوم شده بود در دادگاه تجديد نظر به 6 ماه حبس محکوم شد.
همچنين حجت ا... رحيمی که در دادگاه بدوی به 2 سال حبس همراه با تبعيد به تربت جام و70 ضربه شلاق محکوم شده بود در دادگاه تجديد نظر به 1 سال حبس محکوم شد.
شايان ذکر است شاکی اين دو نفر مدعی العموم و امام جمعه ملاير بوده است.
در ضمن در چند شب گذشته اسد آباد از توابع همدان شاهد تظاهرات مردمی و در گيری شديد آنها با نيروهای امنيتی بوده است.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی