اخبار

پيك

                       

هشدار باش وزيرخارجه انگلستان در ايران

1- مسائل اتمی 2- نقض حقوق بشر

3- تروريسم 4- صلح خاورميانه

 

گاردين:

"جك استرو" وزير خارجه بريتانيا در سفر به تهران، به حاكميت اين كشور اخطار كرد كه هر چه سريع تر به بازرسان سازمان انرژی اتمی اجازه ورود به ايران و بررسی برنامه های اتمی اين كشور را بدهند. وی همچنين از ايران خواست تا پروتكل الحاقی آژانس بين المللی انرژی اتمی را امضاء كند.

جك استرو برای ايران ضرب العجل تعيين نكرد اما به حكومت خاطر نشان كرد كه جامعه جهانی معتقد به نوعی "فوريت" برای  ثابت كردن اين امر است كه در ايران برنامه ای برای توليد سلاح های هسته در حال گسترش نيست. اين مسائل تا پيش از آغاز مذاكرات تجاری ميان ايران و اتحاديه اروپا در ماه سپتامبر بايد روشن شود. آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارشی درباره ايران، از رهبران اين كشور خواسته است تا غنی سازی سوخت اتمی را متوقف سازند و به بازرسان اجازه بازرسی بيشتر از تاسيسات هسته ای خود را بدهند.

رهبران اروپا در نشست خود در يونان با گزارش محمد البراعی رئيس آژانس بين المللی انرژی اتمی موافقت كردند و نگرانی خود را از قابليت های اتمی ايران بيان نمودند.

جك استرو نيز پيش از عظيمت به ايران با كوندا ليزا رايس مشاور امنيت ملی امريكا ملاقات و مذاكره كرد. سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا ضمن تائيد اين ملاقات گفت:

" ما از روند اصلاحات در ايران پشتيبانی می كنيم. ما خواهان اين هستيم كه ايران بعنوان يك كشور با ثبات، موفق و دمكراتيك جايگاه خود را بعنوان بازيگر برجسته در منطقه بازيابد."

اين ملاقات درحالی صورت گرفت كه نگرانی های بين المللی در مورد ايران، در زمينه توسعه سلاح های هسته ای، حقوق بشر، تروريسم و روند صلح خاورميانه پديدار شده است. وزير امور خارجه بريتانيا پيام چنين نگرانی هائی را با خود به ايران برد.

مقامات رسمی بريتانيا تائيد كردند كه جك استرو در سفر به ايران در مورد مسائلی مانند حقوق بشر در اين كشور و اوضاع عراق نيز با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو كرده است. در حال حاضر نگرانی هائی در مورد نقش سپاه بدر در بی ثبات كردن كنترل عراق توسط نيروهای ائتلافی وجود دارد.

بريتانيا ضمن حمايت از روند اصلاح طلبی در ايران، به گفته يك مقام رسمی معتقد است كه "اگر اين روند به موفقيت دست يابد تاثيری قطعی بر آينده منطقه خواهد داشت. به همين دليل است كه بريتانيا معتقد به برقراری ارتباط با ايران و حمايت از چنين روندی می باشد.

------------------------

 در طول اقامت وزير خارجه انگلستان در ايران و پس از بازگشت وی از ايران، روزنامه های وابسته به جبهه ضد اصلاحات كه خود را هميشه پل ارتباطی انگلستان با حاكميت می دانسته اند حملات شديدی را متوجه انگلستان كردند. آنها خشم خود را از گسترش مناسبات انگلستان با دولت خاتمی، مطرح شدن نقض حقوق بشر درايران بعنوان روندی كه می تواند سرانجام به همسوئی كامل اروپا با سياست امريكا عليه ايران ختم شود و پافشاری بر بازرسی مراكز فعاليت های اتمی ايران كه زير نظر سپاه و بيت رهبری قرار دارد نشان دادند. اين واكنش بويژه در باره نقض حقوق بشر كه همزمان شده است با دستگيری دانشجويان معترض و زندانی كردن هزاران دانشجو در سراسر ايران برای جبهه ضد اصلاحات كه رويای اعدام های سال 60 را در سر دارد طبعا گران تمام شده است!

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی