اخبار

پيك

                       

تفسير نيويورك تايمز را بايد با دقت خواند

آيت الله شاهرودی رويای حكومت بر ايران را در سر دارد!ا

شاهرودی برای جلب حمايت امريكا

با برگ روحانيون نجف باز می كند

نيويورك تايمز از نجف گزارش داد:" مبارزه ميان ميانه روها و محافظه كاران(مرتجعين مذهبی) درعراق  می تواند تشديد شود. روحانيون محافظه كار عراق، از جمله روحانی 30 ساله ای بنام مقتداصدر اخيرا در تهران با رهبران جمهوری اسلامی ملاقات كرده اند. هنوز بدرستی معلوم نيست مقتدا صدر با چه هدفی به ايران سفر كرده است. او در تهران با رهبر جمهوری اسلامی، رئيس قوه قضائيه ايران و رئيس مجمع تشخيص مصلحت (خامنه ای- شاهردودی- رفسنجانی) ملاقات كرد. در عراق 60 در صد مردم شيعه هستند.

نيويورك تايمز در بخش ديگری از اين مقاله خود آشكارا می نويسد كه مقامات ياد شده ايرانی در بالا، می كوشند با برگ روحانيون طرفدار خود درعراق دربرابر امريكا بازی كرده و با ايجاد مصالحه بين اين روحانيون و امريكا، عملا جلب نظر امريكا برای حمايت از خود در ايران شوند! نيويورك تايمز در اين ارتباط می نويسد:

" تماس با روحانيون محافظه كاران عراق می تواند تلاشی از سوی نيروهای محافظه كار در ايران، برای ماندن بر سر قدرت و كمك به دستيابی قدرت از سوی طرف عراقی خود باشد."

در بخش ديگری از اين مقاله تحليلی، نيويورك تايمز می نويسد كه امريكا رهبران جمهوری اسلامی را از برپائی يك حكومت دمكراتيك و طرفدار آزادی ها در عراق می و با اين برگ با رهبران جمهوری اسلامی باز می كند. اين روزنامه مهم امريكائی می نويسد:

" در ماه جاری يك مقام امريكائی گفته بود كه يك عرافق موفق و دمكراتيك دركنار ايران می تواند روحانيون ايران را ناكام گذارد."

نيويورك تايمز در بخش ديگری از مقاله خود، به موقعيت شهر نجف بعنوان پايگاه شيعه در جهان اشاره كرده و می نويسد:نجف كه به مدت 13 قرن مركز شيعيان جهان بوده است، شهری است كه مقبره حضرت علی در آن قرار دارد. روحانيون نماينده سنت شيعه در نجف بيشتر ميانه رو و خواستار جدائی سياست از دين می باشند. مرجع معتبر شيعيان در شهر نجف آيت الله سيستانی است كه نمی خواهد با سياست كاری داشته باشد و به همين دليل امريكا او را متحد خود می داند. فتواهای سيستانی روحانيون را از دخالت در سياست منع كرده است. در طول جنگ امريكا در عراق، وی از عراقی ها خواست تا در مقابل اينكشور موضع بيطرفانه اتخاذ كنند، گرچه او نسبت به سياست های امريكا در عراق مشكوك است و فرزندش می گويد:" ما احساس ناخوش آيندی در مورد اهداف امريكا داريم".

در برابر سيستانی مقتدا صدر قرار دارد كه از سوی جمهوری اسلامی حمايت می شود و برای برقراری حكومتی تلاش می كند كه در ايران حكمفرماست. او كه تنها 30 سال دارد فرزند آيت الله محمد صادق صدر است كه در سال 1999 و در مقام رهبر شيعيان عراق ترور شد. گفته می شود او بدستور صدام حسين ترور شد.  

در بخش ديگری از گزارش خود، نيويورك تايمز به نوعی تمرين حكومت اسلامی در نجف و از سوی هم انديشان آيت الله شاهرودی در ايران می كند، كه جای تامل بسيار دارد. آنها نيز برپائی حكومت در نجف و عراق را با تمرين برپائی قوه قضائيه ای نظير آنچه آيت الله شاهرودی در ايران برپا داشته شروع كرده اند. تداركی كه آيت الله شاهرودی برای تبديل قوه قضائيه به مركز حكومتی در ايران و لغو جمهوريت می بيند!

نيويورك تايمز در اين بخش از گزارش خود می نويسد:

"اكنون طرفداران صدر دادگاه های كوچكی تشكيل داده اند كه قوانين اسلامی بر آن حكمفرماست، در عين حال آنها خود متهم به قتل روحانی ميانه روئی بنام "خوئی” هستند كه در ماه اپريل گذشته به عراق بازگشته بود. آنها از هم اكنون زنان را مجبور به حجاب می كنند و مغاره های فروش مشروبات و صاحبان سينماهائی كه به اعتقاد آنها فيلم های غير اخلاقی نشان می دهند را تهديد می كنند. حامی اصلی مقتدا صدر بنام آيت الله حائری در ايران و بصورت تبعيد زندگی می كند كه دو هفته پيش فتوائی صادر كرده و از مردم عراق خواست تا از فروش زمين به يهوديان خودداری كنند. با آنكه گفته می شود او بزودی قرار است به عراق بازگردد، فرزندش اين خبر را تكذيب می كند.

مقامات امريكائی پيش بينی می كنند كه جامعه شيعه عراق پس از دهها سال تحمل ديكتاتوری حاصر به پذيرفتن حكومت خودكانه سياسی و يا مذهبی نخواهند بود. ساكنين نجف نيز تاكيد كرده اند كه گرچه آنها طرفدار اسلامی هستند كه بخشی از دولت باشد، اما خواستار دمكراسی نيز هستند.

يكی از دستياران مقتدا صدر گفت: "محافظه كاران زمان حال را تنها آغاز يك مبارزه طولانی برای آينده اسلام می دانند كه سالها بطول خواهد انجاميد."

(20 ژوئن)

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی