ايران

پيك

                         
آقای بازتاب!
برادران دارابی خودشان زبان دارند
شما بفرمائيد در آتن چه خبر بود؟

 

بدنبال انتشار برخی اخبار و اطلاعات مربوط به شهردار جديد تهران، اعضای شورای شهر تهران، انتصابات جديد در شهرداری و زمزمه برگماری يك عضو انصار حزب الله به سردبيری روزنامه همشهری  در روزنت "پيك"، سايت "بازتاب" در يك واكنش شتابزده توضيحاتی را منتشر ساخت.

البته، اين توضيحات در اين ارتباط نبود كه شورای شهر تهران كه برای پايتخت كشور شهردار تعيين كرده تنها با رای 2 در صد ساكنين تهران انتخاب شده است؛ همچنان كه اين توضيحات پيرامون سوابق عملياتی شهردار جديد تهران كه متهم به شركت در چند ترور و قتل سياسی (ازجمله ترور دكتر سامی-1) است نبود.

سايت بازتاب كوشيد با ذكر دلائلی ما را قانع كند كه "علی دارابی” كه قرار است سردبير و يا سرپرست روزنامه همشهری شود برادر كاظم دارابی سازمانده قتل رهبران كرد ايرانی در رستوان ميكونوس شهر برلين نيست. "بازتاب" درتلاش برای اثبات برادر نبودن دو "درابی” برای نخستين بار اطلاعاتی در باره محل تولد و سوابق كاظم دارابی منتشر كرد كه در جای خود قابل استفاده و استناد است، هرچند به ماجرای ترور ميكونوس نپرداخت!

"بازتاب" شتابزده، با ذكر شماره شناسنامه و محل تولد دو "درابی” به تكذيب خبر پيك پرداخت.

 

اين تكذيب، پيش از آنكه به هدف اداره كنندگان بازتاب برای بی اعبتار نشان دادن مطالب پيك ياری رسانده باشد، در واقع مردم را به نتيجه ديگری رساند و آن اينكه همه مطالبی كه تا به امروز در پيك افشا شده و تكذيب نشده، در واقع دقيق و صحيح بوده و آنچه در آينده نيز نوشته می شود در صورت عدم تكذيب صحت دارد.

البته ممكن است نويسندگان بازتاب مدعی باشند كه آنان با توجه به رابطه ای كه با مجمع تشخيص مصلحت و فرمانده كل سابق سپاه پاسداران دارند، تنها به اطلاعات نظامی- اعم از سپاهی و بسيجی و انصار و لباس شخصی- كه وارد شوراهای شهرها شده اند دسترسی دارند و از روابطی آگاه اند كه به سپاه و بسيج و جنگ بوسنی و افغانستان و شبكه های وابسته به واعظ طبسی و امثالهم باز می گردد.

با قبول اين پيش فرض و تشويق گردانندگان "بازتاب" برای تنوير افكار عمومی می پرسيم:

- چندی پيش پيك اطلاع داد كه برادر رحيم صفوی فرمانده كل كنونی سپاه پاسداران در سالهای پس از تحريم اقتصادی عراق، از طريق اجاره يك نفتكش برخلاف قطعنامه های سازمان ملل به قاچاق نفت عراق مشغول بوده است. چرا گردانندگان بازتاب درباره اين خبر سكوت كرده اند؟ ما اسم و شماره شناسنامه و محل تولد برادر فرمانده سپاه را نمی خواهيم و لازم نيست مانند "برادران دارابی” به خود زحمت بدهند، فقط يك كلمه بنويسند شغل برادر فرمانده كل سپاه پاسداران در اين دوران چه بوده است؟

و در همين رابطه ها، چرا بازتاب ارتباط آيت الله جنتی با القاعده و سپاهيان بوسنی و چچن را توضيح نمی دهد؟

سايت "بازتاب" در شرح جدائی كاظم و علی درابی از هم مدعی شده كه پيك نت به اسناد سری نظام دسترسی دارد.

ما نمی دانيم منظور از اسناد سری چيست و مطلبی كه سری است چرا بايد بدست ما بيفتد؟ اما می توانيم حدس بزنيم كه منظور از اسناد سری همان اخبار مربوط به مذاكرات محسن رضايی با فلينت لورت آمريكايی در آتن باشد و اينكه فلينت لورت كارشناس ارشد وزارت خارجه امريكا و تحليل گر سازمان اطلاعات مركزی امريكا "سيا" بوده است، كه برای نخستين بار در پيك‌نت منتشر شد و بعد هم روزنامه منشور برادری آن را از روی پيك نت رونويسی و بنام خود منتشر كرد و ديگران نيز از روی منشور برادری آن را بازانتشار دادند. البته فلينت لورت هم بعدا در راديو فردا آن را تاييد كرد و در پايان نيز صادق زيبا كلام نيز وارد ميدان شد و در نقش پيشكار محسن رضائی توضيحاتی در باره مذاكرات آتن داد. ظاهرا منظور از آن اسناد سری كه سايت بازتاب مدعی است ما به آن دسترسی داريم همين اسرار بايد باشد. اما، معلوم نيست از چه وقت شركت در كنفرانس علمی و سخنرانی آكادميك (ادعاهای محسن رضائی) جزو اسرار نظام است، مگر آنكه حاشيه كنفرانس آتن مهم تر از متن آن بوده باشد، كه ظاهرا همينگونه هم بوده است و سايت بازتاب نيز به همين دليل از افشای مذاكرات آتن در روزنت پيك برآشفته و عصبانی است و تمام شرح مربوط به متفاوت بودن محل تولد كاظم دارابی و علی دارابی ريشه‌اش در اينجاست! توضيحی كه حتی يك گام به جلو نمی رود و روشن نمی كند علی دارابی اگر برادر سازمانده ترور ميكونوس نيست، پس كيست؟

برآشفتگی سايت بازتاب كه برآشفتگی های سايت های امنيتی دريچه، يه خبر، گويا+ا و ... را در تدارك فيلترگذاری روی سايت های سياسی تداعی می كند، در اينجا خاتمه نمی يابد.

بازتاب می نويسد: روزنت پيك نت با يك نماينده مجلس و يك فعال مطبوعاتی ويك اقتصاددان در ارتباط است.

ما نميدانيم با كدام نماينده مجلس در ارتباطيم ولی بفرض كه چنين باشد، مگر ارتباط با نمايندگان مجلس كه نمايندگان مردم  و در نتيجه نمايندگان ما نيز محسوب ميشوند جرم است؟ مگر رفته‌ايم آتن و با آمريكايي‌ها ارتباط گرفته‌ايم كه بخواهيم آن را پنهان كنيم؟

ما در انتخابات مجلس ششم شركت كرديم و رای داديم و اگر بخواهيم با هر نماينده مجلس سخنی بگوييم آن را بصورت نامه سرگشاده می نويسيم و در اختيار همگان قرار می دهيم. داشتن رابطه با فلان فعال مطبوعاتی و يا فلان اقتصاد دان از كی جرم  شده كه حالا كشف آن يك پرونده شود؟

بازتاب برای نشان خوش طبعی خويش نوشته كه گردانندگان پيك نت " افتخار" استنشاق هوای پاك هلند و آلمان را دارند.

ما می گوييم غصه نخوريد. مردم ايران الان سالهاست می كوشند افتخار استنشاق اين هوای پاك را به شما بدهند تا به جای هوای آلوده نياوران و زعفرانيه، هوای پاك هلند و آلمان را تنفس كنيد و مردم هم يك نفس راحتی در مملكتشان بكشند. شما تشريف بيآوريد ما از هلند و آلمان رفع زحمت می كنيم!

----------------------

1- دكتر سامی رهبر تشكل اسلامی قبل از انقلاب "جاما" و وزير بهداری دولت مهندس بازرگان و از مقلدان آيت الله منتظری بود كه در مطبش با ضربات متعدد كارد ترور شد. شيوه قتل او شبيه همان جنايتی بود كه طی آن داريوش فروهر و همسرش در خانه خود كشته شدند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی