اخبار

پيك

                       

بازداشت روزنامه نگاری كه

مبتكر يك روزنامه اينترنتی بود!

 

سينا مطلبی، روزنامه نگار ايرانی پس از احضار به اداره اماكن بازداشت شد. سينا مطلبی يك وبلاگ شخصی بنام (وبگرد) داشت. او پس از احضار به اداره اماكن خود در وبلاگ خبری اش نوشت: طی چهار ماه گذشته چندين بار به مجمتع قضايی ارگ احضار شده، در دفتر عمليات قضايی مورد بازجويی قرار گرفته ام. پرونده ای از مقالات مطبوعاتی در روزنامه حيات نو، مصاحبه با راديوهای خارجی و مطالب وبلاگم تهيه كرده اند. حكم بازداشت مطلبی را قاضی "صابری ظفرقندی” صادر كرده كه رياست دادگاه سيامك پورزند را برعهده داشته است. سينا مطلبی، كه پيشتر خبرنگار روزنامه حيات نو بوده، در ماههای گذشته از طريق وبلاگ (وبگرد) پيرامون بازداشت عليرضا اشراقی خبرنگار متهم به انتشار كاريكاتور روزنامه حيات نو و نيز نويسندگان و منتقدان سينمايی را  پيگيری می كرد. پيشتر محمد جواد طواف (نويسنده وبلاگ رنگين كمان) احضار و بازداشت شده بود. بلاگ نويسی در جمهوری اسلامی نوعی مقابله با سانسور حكومتی است و در ماجرای احضار سينا مطلبی به اداره اماكن كه سرانجام نيز به بازداشت وی ختم شد، اين روزنامه نگار توانست با استفاده از وبلاگ اخبار مربوط به احضارهای پياپی و تشكيل پرونده عليه خويش را فاش سازد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی