جهان

پيك

                         

 

 

تا دو هفته ديگر
يك دولت فراگير
در عراق تشكيل خواهد شد
 

تشكيل دولت نظامی به رهبری ژنرال "گارنر" درعراق، كه با مقاومت ملی مردم اين كشور روبرو شده بود، ظاهرا از دستور كار خارج شده و بجای آن تشكيل يك دولت فراگير مطرح شده است. عدنان "باجه جی” مديرنفتی سابق و تبعيدی عراق كه به كشور باز گشته اعلام داشت كه تا دو هفته ديگر نشست فراگير برای تشكيل يك حكومت موقت درعراق برگزار خواهد شد. باجه جی از چهره های مطرح در دولت آينده عراق است. ضمنا آيت الله سيستانی كه مهم ترين مرجع تقليد در نجف است اعلام داشت كه در هيچ كار و فعاليت  سياسی شركت نمی كند و فرزندانش نيز حق قبول مسئوليت های دولتی را ندارند. اين درحالی است كه مجلس اعلای اسلامی عراق و رئيس آن سيد باقر حكيم داعيه حكومت بر عراق را دارند! در ادامه اين تحولات سياسی در بغداد، گزارش شده است كه نيروهای دريائی امريكا كه نجف، كربلا و كوت را نشانه گرفته بودند از منطقه دور شده و راهی كويت شده اند. شهر بغداد بتدريج حالت عادی خود را باز می يابد و برق وآب در نيمی از شهر برقرار شده است. هنوز آينده روابط عراق با كشورهای همسايه و نقش آن در سازمان اوپك مشخص نيست و اين احتمال كه در اجلاس آينده اوپك عراق هيات نمايندگی نداشته باشد زياد است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی