هنر و انديشه

پيك

                         

 

ساعت پنج و زندان زنان

درفستيوال های جهانی

فيلم ساعت پنجم ساخته سميران مخملباف قرار است در فستيوال كان به نمايش گذاشته شود. خود وی نيز راهی اين فستيوال است. همچنين فيلم زندان زنان ساخته منيژه حكمت نيز قرار است در دو فستيوال بوئينس آيرس پايتخت آرژانتين و جشنواره سان فرانسيسكو در امريكا به نمايش گذاشته شود.

فيلم زنان با حذف و سانسور چند قسمت در تهران و چند شهر ايران به نمايش درآمد اما خيلی زود و بدنبال مخالفت هايی كه با نمايش آن شد از روی آكران پائين آمد. از جمله در مشهد اجازه داده نشد اين فيلم به نمايش در آيد. داستان اين فيلم، سرگذشت دو نسل در زندان زنان ايران است. از ابتدای انقلاب تا دوران كنونی.

  
 
                     بازگشت به صفحه اول
 

Internet
Explorer 5

 
 

ی