جهان

پيك

                         

 

نگاهی به اجلاس 25 كشور اروپائی در يونان هفته
اروپای 450 ميليونی
در برابر امريكا متحد ميشود؟

 

مجله آلمانی اشترن - ترجمه داوود آذری برای پيك

 

 

اجلاس دو روزه 25 كشوراروپايی در شهر آتن، پايتخت يونان پايان يافت.

هنوز اخبار و تفسيرهای مربوط به اين اجلاس، آنگونه كه انتظار می رود به مطبوعات راه نيافته است، اما در باره اهميت اين ديدار و صف بندی كه در برابر امريكا و انگلستان در حال شكل گيری است هفته نامه اشترن تفسيری منتشر كرده كه بخش هائی از آن را می خوانيد:

15 عضو پيشين اين اتحاديه شامل فرانسه،آلمان؛پرتقال،اسپانيا، ايرلند،ايتاليا، دانمارك، يونان، سوئد،سوئيس، فنلاند، اتريش؛ هلند، بلژيك و10 كشوركانديدای ورود به اتحاديه اروپا شامل جمهوری های چك، اسلواكی، اسلوانی، استونی، ليتوانی، مالتا، قبرس، ليتونی، ايسلند و لهستان می باشند.

بدين ترتيب، جمعيت اتحاديه اروپای جديد بالغ بر450 ميليون نفر خواهد بود، كه به تنهائی كشور لهستان، با 39ميليون جمعيت، پر نفوس ترين كشور عضو جديد ولوكزامبورك با 400 هزار نفر كم جمعيت ترين كشور عضو جديد اتحاديه اروپا است. حق رای كشور های تاره وارد به اتحاديه اروپا، از سال آينده دارای اعتبار خواهد بود. در همين رابطه اتحايه اروپا اقدام به تدوين قانون اساسی جديدی خواهد كرد كه در پايان سال جاری ميلادی پس از تصويب ، به اجرا گذاشته خواهد شد؛ اما، با ورود 10 كشور مذكور به اتحاديه اروپا طرح  پولی ايرو در باره آنها اجرا نخواهد شد؛ مگر اينكه هركدام از اين كشور ها دو سال سابقه حضور در اتحاديه اروپا را گذرانده و ثبات ارزی واقتصادی خود را به اثبات برسانند. مرحله  بعدی مرحله ورود كشورهای ديگر اروپائی خواهد بود. كشور های رومانی و بلغارستان كه در سال2007 به عضويت پذ يرفته خواهند شد.

بدين ترتيب اتحاديه اروپا باعضويت 27 كشور دارای 480 ميليون نفر جمعيت خواهد بود. دراين مرحله 29% به جمعيت قبلی اروپای واحد افزوده خواهد شد ومتوسط در آمد سرانه اين اتحاديه 9% خواهد بود، در حالی كه در آمد متوسط  سرانه مذكور ميبايستی به 18% ارتقا يابد . قابل ذكر است كه اتحاديه اروپا در صدد لغو تحريم تسليحاتی كشور ليبی است. بنا به گزارش پايگاه اينترنتی ميدل ايست نيوز لاين طرح لغو تحريم ليبی از طرف انگلستان پيشنهاد شده است. اتحاديه مذكور به دنبال فشارهای آمريكا فروش اسلحه به ليبی را تحريم كرده است.

در روزهای برپائی اجلاس آتن، در اطراف محل برگزاری اجلاس كه در جوار بنای تاريخی آكروپليس برگزار شد، تظاهرات وسيعی انجام شد كه منجر به در گيری با پليس شد. مسئولين انتظامی يونان تعداد 10 هزار نفر مامور پليس را جهت حفظ انتظامات در منطقه مستقر كرده بودند. نخست وزير يونان روز چهارشنبه را برای اروپا يك روز تاريخی خواند و گفت كه ما امروز بر اختلاف های قديمی مابين شرق وغرب اروپا فائق آمده ايم، وی از اعضای اتحاديه اروپا خواست تا در جهت سياست خارجی و سياست دفاعی واحد تلاش بيشتری انجام دهند. رهبران اتحاديه اروپا در آتن همچنين با كوفی عنان دبير كل سازمان ملل كه بطور غير معمول و سنتی در اجلاس شركت كرده بود در باره نقش اين سازمان در عراق پس از جنگ گفتگو كردند. همچنين روز پنجشنبه، برای نخستين بار نماينده روسيه نيز در جلسات فوق حضور پيدا كرد. 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول

Internet
Explorer 5

 

ی