پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفتهبرای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. ين برنامه را با
کليک بر روی نشان آن در زير تهيه کنيد 

 

بازگشت

 
 

 

 

 

 


گروه آرت انسامبل شيکاگو
 
   

گروه " آرت انسامبل شيکاگو" در نيمه دهه شصت توسط روسکو ميجل، لستر بووی و مالاچی فاورس بنياد گذاشته شد.  بنيانگزاران گروه همگی عضو انجمن " توسعه خلاق موسيقی شيکاگو" بودند. در اوايل دهه هفتاد اين گروه يک سلسله کنسرت در کشورهای اروپايی برگزار کرد که با استقبال فراوان روبرو گرديد.

 

 

گروه " آرت انسامبل" نقشی مهم در موسيقی سازی نوين آمريکا داشته است. روسکو ميچل آهنگساز و ساکسيفون نواز ايکی از اعضای اصلی گروه است که در کار خود از سکوت و موزيک پرانرژی همزمان استفاده ميکند.

قطعه زير که در کنسرت اين گروه در " فستيوال جاز و بلوز آن بور" سال 1972 اجرا شده از ساخته های اوست.

بشنويد