پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته


 بهار دلنشین با صدای بنان


 

 
 

 


برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 


دیوانه بودم، دیوانه روی تو!

   

 

 

روزهای سخت تنهائی. خیلی ها رفته اند. یا رخت سفر بسته اند و یا رخت از این دنیا برکشیده اند. گهگاه دوستان یکدل جمع می شوند اما کو پای رفتن و پیوستن؟ تجویدی سری می زند، نواب صفا هم؛ اما آنها نیز همانقدر دل شکسته اند که او. از این بستر به آن بستر، شب، روز می شود و روز، شب؛ اما دریغ از نسیمی که بوی جوی مولیان را آورد. شهریار زودتر از رهی معیری رفته بود. او از روز ازل دیوانه بود.

از دور و دورها نیز می آیند، یادها و نام ها، اما ای دریغ! در نگاهشان آن نوازش ها نیست، چشم خواب آلوده شان را مستی رویا نیست. ای وای، ابوالحسن ورزی؟! دریغ از درنگی بر ساز صبا و ضرب تهرانی. پیانوی مرتضی خان محجوبی و آرشه جنون گرفته برادرش، رضا. جای همه آنها را در آن سالهای تنهائی و بستر خفتگی همسرش گرفت. همان که درعکس بر بالین بنان نشسته است. وحالا! وای که بنان هم و...نیست.