پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


پیر سبز
" نیک بانو" در اینجا خفته است

 

   

معبد پير سبز يا چك چك در 52 كيلومتری شمال شرقی يزد در قلب كوير قرار دارد. هر ساله هزاران زائر در ماه خرداد در اين معبد گرد ميايند و زيارت می كنند. "پير"ها همان مقدسان و بزرگان آيين زرتشتی هستند و در حدود 60 معبد آنان بويژه در استان يرد بسيار است.  شايعات مربوط به وجود طلا و عتيقه جات در اين معابد موجب غارت پياپی آنها در طول تاريخ شده است.

 

 

 

 نام ديگر معبد يعنی "چك چك" در واقع از صدای قطرات آب جشمه مقدس اين معبد برگرفته شده است. معبد پير سبز يكی از مهمترين مكان های مقدس زرشتتيان است و پيرامون تاريخچه آن روايتهای مختلف وجود دارد. عده ای آنجا را پناهگاه نیک بانو ميدانند. برخی نيز اين معابد را در ارتباط با آناهيتا ميدانند و دليل ان را وجود معابد بسياری ميدانند كه بنوعی با نقش زنان پيوند خورده و وجود اناهيتا را تاريخا مهمتر از دختر يزدگرد ميدانند.

 

 

 

در منابع زرتشتی گفته ميشود كه زرتشتيان به مدت پنج روز از روز اشتاد تا انارام از ماه خورداد (24 تا 28 خرداد) در اين زيارتگاه گرد هم ميآيند و آيين دينی و سنتی خود را به جا ميآورند. آورده اند كه اين مكان مقدس (حيات بانو) يكی از شاهدخت های ساسانی، را در خود گرفته است. چوپانی در آنجا ، حيات بانو را به خواب ميبينيد كه به او ميفرمايد تا پير سبز را بنيان گذارد. بنابر تقويم قديم زرتشتی از روز اشتاد ايزد از ماه بهمن به مدت پنج روز زمان برگزاری نيايش همگانی در اين جشن گاه بوده است.