پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

"ئاله کوک"
خاطرات غنی بلوریان

او نيز می گويد...
 
   

 

خاطرات "غنی بلوریان" از بازماندگان نسل اول رهبران حزب دمکرات کردستان ایران، سرانجام پس از طی مسیری طولانی میان ناشر و وزارت ارشاد، از چاپخانه بیرون آمد و رفت برای فروش.

این کتاب در454 صفحه و از سوی انتشارات  موسسه خدمات فرهنگی رسا منتشر شده است و با کمال تاسف به زیور عکس های تاریخی آراسته نیست. نداشته و یا نگذاشته اند منتشر شود؟ معلوم نیست، آنچه معلوم است کمبود بزرگ این کتاب، یعنی تصویر و عکس است.

ناشرخود مقدمه ای 4 صفحه ای بر کتاب نوشته است، کاری که اگر شرایط به گونه ای دیگر بود، باید کریم حسامی، ابراهیم یونسی، محمد قاضی، عبدالرحمان قاسملو، شرفکندی، گلاویژ، قزلچی و دیگرانی می نوشتند که یا دیگر در قید حیات نیستند، یا در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 در زندان اوین به دار آویخته شدند، یا در خارج از کشور ترور شدند و یا اگر هستند گوشه نشینی را به صلاح خویش دانسته اند. این خاطرات بصورت ضبط صدا فراهم شده و پیاده کننده نوارها حمید گوهری بوده است. بلوریان به زبان کردی گفته، آنچه در زندگی خود دیده و رضا خیری مطلق آن را به فارسی برگردانده است. این خاطرات ابتدا در سوئد چاپ شده است و در ایران نیز ناشر کتاب صلاح ندانسته بنویسد ناقل این خاطرات کیست. از غنی بلوریان بعنوان شخصیت کرد یاد شده است، حال آنکه او از رهبران و چهره های شناخته شده جنبش کردستان ایران است. غنی بلوریان، پیش از انقلاب بیش از 24 سال را در زندان شاهنشاهی گذراند و در آستانه انقلاب 57 همراه با قدیمی ترین زندانیان سیاسی شاه از زندان آزاد شد. بخشی مهمی از زندگی بلوریان، علاوه بر همگامی با جنبش دمکراتیک کردهای ایران و آشنائی و همراهی با رهبران این جنبش، با صفر قهرمانیان قدیمی ترین زندانی سیاسی جهان طی شد، که خود در خاطرات خویش بدان اشاره ای در خور کرده است. آشنائی و ارتباط او با جنبش کردهای عراق نیز بخش مهم دیگری از خاطرات غنی بلوریان است.

زندگی و خاطرات بلوریان را 3200 تومان قیمت نهاده اند و در 2200 نسخه منتشر کرده اند، حال آنکه این زندگی خود یک موزه تاریخی است، برای کردهای ایران و منطقه.

کتاب به کردی "ئاله کوک" نام دارد که برگردان فارسی آن شاید بشود"برگ سبز". ضمنا، کتاب در سال 1997 در استکهلم به فارسی برگردانده شده و سال 1382 در ایران چاپ شده است. چرا دیر به بازار آمده؟ بر ما معلوم نیست!

طرح زیبای روی جلد کتاب نیز، که بلوریان را دور از وطن، عصائی بر دست و در جاده ای پربرف نشان میدهد، دیدنی است. او نیز می رود! کردستان می ماند و جنبش دمکراتیک و آزادیخواهانه آن.

 

 

انتشار گزيده های

كسرايی- سپانلو - صالحی

 

انتشارات مرواريد، گزيده‌اي از شعرهاي سياوش كسرايي، محمدعلي سپانلو و سيدعلي صالحي را منتشر كرد. اين دفتر به انتخاب سپانلو، صالحی و همسر سیاوش كسرائي صورت گرفته است.
انتشارات مروارید همچنین بزودی “
عاشقانه‌هاي مردمان مصر باستان” را كه مجموعه شعرهاي مصريان باستان با خطوط هيروگليف بر روي ديوارهاست، منتشر خواهد کرد. اين اشعار توسط شاعر آمريكايي، "ازرا پاوند"، به انگليسي ترجمه شده و عباس صفاري آن را به فارسي برگردانده است.
دلواپس شادماني تو هستم
” که برگزيده نامه‌هاي عاشقانه "جبران خليل جبران" به "ماري هاكسل" است به همت مجيد روشنگر ترجمه شده که این کتاب نیز بزودی از سوی مروارید منتشر خواهد شد.

 

آتشی

از شعر و سیاست

 

از منوچهر آتشی نیز قرار است" آتشی در مسیر زندگی" بزودی منتشر شود. آتشی شاعر است اما آتش مسیر زندگی او خاطرات اوست! از کودتای 28 مرداد تا انقلاب بهمن 57.

دراین کتاب، مجموعه گفت و گوهاي ميرقاسم ياحسيني با منوچهرآتشي كه به بررسي زندگي آتش از آغاز تا امروز است جمع شده که طی بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي فاصله کودتا تا انقلاب در آن طرح شده است. در بخش پایانی كتاب تعدادي از مقالات وسخنراني هاي آتشي كه در نشريات مختلف منتشر شده همراه با عكس هايي ازاو گنجانده شده است و به این ترتیب حجم کتاب به 560 صفحه رسیده است. کتاب با 3 هزار نسخه و با قيمت 3 هزار و 500 تومان به بازار آمده است. ناشر انتشارات" شروع" است .