پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


در ادامه معرفی آثار ميكيس تئودوراكيس آهنگساز يونانی، سه قطعه از موسيقی متن فيلم " زد " را انتخاب كرده ايم.

 
3 2 1

کوستا گاوراس سازنده " زد"


 
 
 

 
 

برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


سينمای ايران
 در انتظار
" زد"

   


فيلم زد محصول 1969 فرانسه است و كنستانتين گوستا گاوراس آن را كارگردانی كرده است. ايو مونتان و ژان لويی ترنتينيان از بازيگران اين فيلم می باشند.
" زد " ماجرای قتل گريگوری لامبارکيس نماينده چپ گرای پارلمان يونان است، هر جند در فيلم اشاره ای به نام او و حتی کشوری که اين ماجرا در آن می گذرد نميشود. پس از قتل اين نماينده مجلس توسط يك عضو گروه های فشار و راست افراطی،  دستگاه قضايی سعی می كند فورا سروته ماجرا را هم اورده و اين قتل را يك حادثه معرفی كند. در اين ميان قاضی جوانی می كوشد سرنخ ماجرا را دنبال كند و درمی يابد كه همه اين حوادث توطئه حكومت برای خلاص شدن از دست مخالفان است. ماجرای فيلم زد مربوط به دوران بحران حكومتهايی است كه ديگر رسما و علنا نمی توانند دست به اعدام و نابودی مخالفان خود بزنند و ناگزير به ترور و توطئه متوسل ميشوند. بعنوان نمونه مشابه آن در تاريخ دوران اخير ايران می توان به ترور سعيد حجاريان و سپس آزادی ضارب وی يا فاجعه حمله به كوی دانشگاه و سپس تبرئه ضاربين و محكوم كردن دانشجويان كتك خورده توسط قوه قضاييه ايران اشاره كرد كه اگر در ايران آزادی وجود داشت می توانست دستمايه رمان ها و فيلمهای تكان دهنده تر از " زد" باشد كه روابط ميان دفتر رهبری، روحانيان قم، سپاه پاسداران، قوه قضاييه، گروه های انصار و راست افراطی را در اين جنايت ها فاش كند.
 آهنگ فيلم از ميکيس تئودوراکيس است که خود در دورانی پس از قتل لامبارکيس رهبر گروه "جوانان لامبارکيس" بود.