پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خداحافظ هديه
سلام گل شيفته

 

 
 

هديه تهرانی از نسل دوم بازيگران بعد از انقلاب سينمای ايران است. با فيلم "سلطان" ساخته مسعود کيميائی به سينما معرفی شد. کارش گرفت و بسرعت در چند فيلم پرفروش بازی کرد. به گرانترين بازيگر نقش اول در سينما تبديل شد. در ابتدا تقليدی از فروزان اما کم کم استقلال نقش پيدا کرد، گرچه از زير بار نقش آفرينی های گوگوش در سينمای ايران هرگز نتوانست خود را بيرون بکشد، که شايد امکان پذير هم نبود!

هديه اولين زنی بود که رقم دستمزد 15 ميليون تومانی در سينمای ايران دريافت کرد. به لحاظ کارير سينمائی و اعتبار هنری، در جمع بازيگران سينمای ايران جزو هنرپيشه های دسته دوم است. اگر دير بجنبد عمرهنری اش در سينمای پرتحرک ايران بزودی تمام می شود و اجبارا بايد جای خود را به "گل شيفته" بدهد که در شمار نسل سوم بازيگران بعد از انقلاب سينمای ايران است.

گل شيفته که دختر کوچک بازيگر موفق و نسبتا قديمی تاتر ايران "بهزاد فراهانی” است، با فيلم درخت گلابی ساخته داريوش مهرجوئی به سينما آمد و در حال حاضر مطرح ترين بازيگر زن درسينمای ايران است. کارير هنری اش را بالاترازهديه تهرانی ارزيابی کرده اند. آخرين فيلم او با نام "بوتيک" در نوروز امسال در تهران به نمايش در آمد و جايزه فجر را برد. فيلم بر اساس يک سوژه انتقاد اجتماعی است.