پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته

برای شنيدن موسيقی شما نياز به برنامه ريل پلير داريد. اين برنامه را با کليک  بر روی نشان آن در زير  تهيه کنيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 آوازهای سرخ
محله ها را به هم وصل می کند

حومه شهر پاريس بيش از ده ميليون جمعيت دارد. در اينجا عمدتا کارگران، خارجيان، سياهها، عربها و خيل زحمتکشانی زندگی می کنند که اقتصاد فرانسه بر کار آنان می چرخد. در دهه های شصت و هفتاد اين حومه پايگاه انتخاباتی و فعاليت کمونيستها و سوسياليستهای فرانسه شد و به همين دليل "حومه سرخ"  (Banlieue Rouge) لقب گرفت. اين حومه امروز همچنان جولانگاه انبوه جوانان و نوجوانانی است که غالبا از گذشته تاريخی و ملی خود جدا شده اند، به جامعه امروز راه ندارند و فردايی در پيشاروی نمی بينند. حومه لندن و نيويورک و شيکاگو و توکيو و ديگر شهرهای بزرگ کشورهای سرمايه داری وضعی مشابه دارد. از درون اين وضعيت و در درون همين حومه شهرهای بزرگ بود که بتدريج نوع جديدی از موسيقی شکل گرفت که "رپ" ناميده شد.

موسيقی رپ دراصل برای نخسين بار در دهه هفتاد در شهرکها يا به اصطلاح گتوهای فقيرنشين سياه پوستان آمريکا زاده شد. در اواخر همين دهه و ابتدای دهه هشتاد به اروپا آمد و از ابتدای دهه نود با شدت گرفتن بحران زندگی تهيدستان حومه های شهرهای بزرگ اوجی تازه گرفت. رپ در واقع چيزی نيست جز بيان هيجان، اعتراض و طغيان جوانان و نوجوانان خانواده های تهيدست اين حومه ها دربرابر موقعيت و شرايط زندگيشان. اينها آوازهايی است که از زندگی این محلات ریشه گرفته و همین جوانان آنها را می سازند و در همه جا با خود زمزمه و تکرار می کنند.

دستگاه تبليغاتی و تلويزيون دولتی ايران برعکس "رپ" را موسيقی منحط معرفی ميکند که متعلق به "سوسولها"و به اصطلاح "مرفهان بيدرد" است و حضورش در ايران حاصل تهاجم فرهنگی غرب. اينان بيش از انکه نگران رپ يا غير رپ باشند نگران آن هستند که انبوه جوانان نگران و بی آينده تهران و حومه آن و ديگر شهرهای بزرگ و کوچک ايران بتوانند با آگاهی از خاستگاه اعتراضی و منابع مردمی موسیقی رپ، ابتکار را بدست گیرند و اعتراض خود را به شرايط زندگيشان در هنر و موسيقی بطور مستقل به اين يا آن شکل بازتاب دهند. 

آنچه در اينجا می شنويد و می خوانيد آهنگ معروف به "هتل کميساريا"، شعر آن به زبان فرانسه و ترجمه بخش نخست اين شعر به فارسی است که برای آشنايی خوانندگان پيک هفته با نمونه ای از اين موسيقی انتخاب شده است. اصل آهنگ بنام "هتل کاليفرنيا" به زبان انگليسی است که ماجرای هتلی است در کالیفرنیای ایالات متحده. در زبان فرانسه آن را به شيوه رپ با مضمونی تازه به "هتل کميساريا" برگردانده اند که منظور از آن "کمیساریای پليس" يا به اصطلاح "کلانتری” است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel commissariat    

 
Moi j'aime cette maison
Près de la mairie en pleine ville
Parking plein, drapeau bleu blanc rouge qui scintille
Cette bâtisse qui nous a vu grandir
Ça représente notre passé
Notre présent et peut-être ton avenir

Le sale, le vaincu, l'alcool et la douille
Les uniformes se bousculent, se frottent a la rouille
C'est chez nous et quand on vous arrête, c'est chez vous
Y a des jouets, des matraques, des botins et tout

A l'accueil, y a toujours des collègues pour te sourire
Et quand t'arrives en G.A.V., y a toujours des fous rire
Et quand tu mens trop, y a toujours une main tendue
Pour t'aider à retrouver la mémoire que t'aurais perdue

Je te regarde te plaindre, gémir a mourir
Et moi derrière la vitrine, j'ai trop le sourire
Des souvenirs, l'ambiance, la fraternité
Tous soudés, tous bourrés

{Refrain:}
Bienvenue a l'hôtel commissariat
Y a toujours de la place (y a toujours d'la place!)
Y a toutes sortes de races
A tous les collègues de l'hôtel commissariat
Y a toujours du strass (y a toujours du strass!)
Sur ta gueule des traces

C'est animé, y a toujours du monde
Oh toi, comment elle va ta blonde?
La bonne bleue qui fait sa première ronde,
Comment te dire, ces murs, ces "ouais" imprimés !
Rouge sang mais il y a autre chose
Dans la salle de réunion, les pauses
On y parle d'injustice, devant un camenbert, tranquille, on cause
Des fois sur un tox. on joue aux fléchettes
Entre deux interventions, y a toujours moyen de faire la fête

Tu sais, il y a une vie dans chaque bureau
On s'épaule constamment
Le soir on fait des parties de belotte et on prend des calments
Peu de place pour les rêves, beaucoup pour les beurres
Et on fait la grêve pendant des heures
Regarde c'est l'émotion qui parle mais ça tu t'en balances
Vas-y parle vite, et t'auras peut-être de la chance
Ouais franchement, je te lache ma carte postale (franchement!)
Sache que toi et moi, on est pas nés sous la même étoile (la vie est belle!)

{au Refrain}

Si tu veux voir la vraie vie (la vraie vie!)
Au commissariat (she said)
N'hésite pas, fais le 18 (17!)
Demande Gomez ou Dubois (ouaah!)
Même si il y a des subventions (subventions!)( et que )
Chaque jour on subit (tu sais)
Dis-toi que si demain on est plus là
C'est la Colombie!!

C'est toujours les mêmes plaintes
Les mêmes vieilles qui reviennent
Ce téléphone qui sonne sans arrêt dans nos têtes
Les jeunes qui nous insultent, personne ne nous respecte
Le pire le rapport à écrire, à couvrir les collègues
Les juges qui la ramènent
Les avocats qui se la pètent
Les journalistes, les rappeurs, les familles qui rouspètent
Heureusement après le terrain, y a la détente
Un lieu de vie où on se soutient tous ensemble

{au Refrain}

Bienvenue a l'hôtel commissariat
Y a toujours de la place (y a toujours de la place!)
Y a toutes sortes de races
A tous les collègues de l'hôtel commissariat,
Y a toujours du strass (y a toujours du strass!)
Sur ta gueule des traces

 

 

اداره پليس

من اين خانه را دوست دارم
کنار شهرداری در وسط شهر
بارکينگش همیشه پر است
و
پرچم آبی سفيد سرخ (فرانسه) که می درخشد
اين خانه ای است که ما در آن بزرگ شديم
خانه ای که بيانگر ديروز ما
امروز ما و شايد... فردای توست

کثافت، حقارت، الکل و چماق
يونيفورم هايی که به هم ميخورند و بوی زنگ زدگی گرفته اند
اينجا خانه ماست و وقتی گرفتنمان، آنوقت خانه شماست
اينجا همه چيز هست، اسباب بازی، چماق، چکمه

در قسمت پذيرش هميشه همکاری هست که به شما لبخند زند
و وقتی ميدانند که شب مهمانشان هستی شليک خنده است که هوا ميرود
و اگر زياد دروغ بگويی، هميشه دستی بسوی تو دراز شده
تا کمکت کند که حافظه ات سرجایش بیاید

نگاهت ميکنم که اعتراض ميکنی، تا حد مرگ فرياد ميکشي
و من پشت پنجره خنده کنان نظاره ات ميکنم
خاطره ها ، حال و هوا، برادري
همه پاتيل و در هم جوشيده

 به هتل کميساريا خوش آمديد
ما هميشه جا داريم
برای همه نژادها
به همکاران هتل کميساريا
اينجا هميشه زرق و برق هست
و جای آن بر روی صورت تو

......