پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

سایت هاتف

 

www.hatefmusic.com

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

منکرات در پی شکار يک سی دی  
هاتف

فرياد 15 ساله هائی  
که انقلاب کردند

 

   

چندتا آهنگ و ترانه را بچه های خوش ذوق تهران برده اند روی يک سی دی و حالا اين سی دی شده غزال کوهستانی که منکراتی ها برای شکارش ماتم گرفته اند. روی اين سی دی ترانه "خيابان خواب ها" و تصاويری از تهران امروز و احمد باطبی و ماجرای 18 تير هم، همراه چند ترانه از "هاتف" جا داده شده است. منکرات گفته نبايد اين سی دی تکثير شود، اما بچه ها تکثيرش کرده اند. موازی ها که همان دارو دسته مرتضوی و شريعتمداری و باقی مانده های سعيد امامی باشند، گفته اين اين سی دی ممنوع است، اما مرزهای ممنوعه اکنون ديگر سالهاست درايران شکسته، گرچه حکومت هنوز باورش نشده!

 هاتف ۱۵ ساله بود که انقلاب شد. در همان سال اول انقلاب صدايش از تلويزيون پخش شد.

"الله الله تو پناهی بر ضعيفان يا الله
خلق بيدار شدند همه آماده جنگ سينه ها مثل سپر جلوی تير و تفنگ
.
الله الله تو پناهی بر ضعيفان يا الله"


- من جزو بچه هائی بودم که از پادگانها اسلحه برداشتيم و برای گرفتن راديو تلويزيون به آن حمله کرديم. بعد هم اين آهنگ را با ارکستر بزرگ اجرا کردم. آن موقع، برخلاف سنم، صدام مثل حالا بود. اين اولين آهنگی بود که خواندم. آهنگ انقلابی.

خوب ... بعد از چند سال ديدم انقلاب از آن مسير اوليه اش خارج می شود. سرکوب آزای که من هم مانند بقيه مردم برايش انقلاب کرده بوديم شروع شد.
آهنگ و ترانه ای دارم بنام "مقنعه" که در آن همين را می خواهم بگويم.

ترانه ای دارد بنام "رهائی” که درباره آن می گويد:

اين ترانه فرياد عصر رهائی است. فريادی است که درجستجوی رهائی است، عليه زورگوئی است.

ساکن لس آنجلس است اما در حاشيه موسيقی لس آنجلسی. مثل آن سال های دور که امثال فرهاد و فروغی و داريوش در حاشيه موسيقی لاله زاری بودند.
برخی آهنگ های آرام و کم پرخاشش، می تواند برای لحظاتی دوران طلائی جاز ايران در دهه 50 را بخاطر آورد. "آغوش آفتابی " شايد بهترين اين آهنگهايش باشد.