پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


موريس بژار و باله رقص لوزان
 

   

در فصل تابستان، موريس بژار کارگردان و هنرمند رقص و باله طبق رسم هرساله يک سلسله نمايش را در کشورهای مختلف اروپايی برگزار خواهد کرد. کارهای بژار به لحاظ نوآوری های مرسوم وی معمولا مورد توجه خاص قرار داشته است.

موريس بژار در اول ژوييه 1927 در شهر جنوبی مارسی فرانسه متولد شد. رقص را در همانجا آموخت و بعدا کار حرفه ای خود را در پاريس آغاز کرد. در سال 1960 باله قرن بيستم را در بروکسل بنيادگذاشت. در اواسط دهه هشتاد ميلادی به لوزان سوييس کوچ کرد و در انجا "باله بژار لوزان " را پايه گذاری کرد. از ان تاريخ بژار در اين بنياد فعاليت می کند.

بژار در سال 1955 سمفونی يک مرد تنها را به نمايش گذاشت و بدنبال ان با آثاری نظير هات ولتاژ، پرومته و سونات سه نفره براساس داستانی از ژان پل سارتر خود را بعنوان يک نمايشگر برجسته و خلاق تثبيت کرد.

در همين دوران بود که مورد توجه ويژه موريس هويسمن مدير تازه منصوب شده تئاتر سلطنتی مونه بلژيک قرار گرفت که نتيجه ان پايه گذاری باله قرن بيستم در سال 1960 بود.وی در اين دوران از جمله دو اثر معروف "لوبولرو" بر آهنگی از راوال و "پرنده آتش" از استراوينسکی را خلق کرد. به مدد فعاليت های اين هنرکده بود که بژار معروفيت جهانی يافت.

بژار در کشورهای مختلف از جمله در توکيو، ريودوژانيرو، برلين، پاريس و قاهره برنامه اجرا کرده است. وی تاکنون چندين هنرکده اموزش رقص و باله را ايجاد کرده است از جمله هنرکده مودار در بروکسل و سپس داکار و هنرکده رودار در لوزان سوييس. بژار از سال 1987 مديريت "باله بژار لوزان" را برعهده دارد.

بژار علاوه بر کارگردانی تئاتر، اپرا، فيلم، چندين کتاب رمان و خاطرات و نمايشنامه نيز نگاشته است. در عکسها صحنه هايی از نمايش های او ديده ميشود.