پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 
 

 

 
 

 

 

 

دانشگاه آزاد شهر باستانی
ایوان کرخه را ویران کرد
 

 
   

دانشگاه آزاد شهر دزفول در چند روز گذشته به بهانه مسطح كردن زمين ايوان كرخه براي كشاورزي، بخشي از معماري اين شهر ساساني را با ماشين آلات سنگين كاملا تخريب كرد. اگرچه اداره ميراث فرهنگي استان خوزستان از اين دانشگاه شكايت كرده است ، اما به دليل نبود حمايت دستگاههاي دولتي خوزستان از ميراث فرهنگي ، دانشگاه آزاد هر روز بخشي از شهر ارزشمند ساساني را به راحتي تخريب مي كند.

به گزارش ميراث خبر، مهدي قنبري، مدير اداره ميراث فرهنگي شهر شوش در اين باره گفت: " روز 12 مرداد ماه سال جاري، كارشناس بخش فني اداره ميراث شوش در كمال ناباوري با صحنه بسيار ناراحت كننده اي در ايوان كرخه مواجه شد.افرادي از دانشگاه آزاد با بلدوزر به جان شهر مدفون ساساني افتاده و قصد داشتند تا تپه هاي موجود در سطح زمين ايوان كرخه را مسطح كنند. آنها قصد دارند براي كشاورزي و ساختمان سازي از اين زمين ها استفاده كنند."
به گفته قنبري، در حين تخريب اين تپه كه بدون توجه به حضور كارشناسان ميراث فرهنگي انجام شده بود، سازه معماري ساساني در درون اين تپه از دل خاك بيرون آمده و به طور كامل مشاهده شد. با اين وجود گروه به راحتي بخش هاي بيرون آمده از شهر ساساني را تخريب كردند.
اداره منابع طبيعي شهر شوش بدون توجه به قدمت و تعلق اين محوطه به ميراث فرهنگي ، بخش بزرگي از زمين هاي ايوان كرخه را به دانشگاه آزاد واگذار كرده است.
اداره ميراث فرهنگي شهر شوش با شكايت از دانشگاه آزاد واگذاري زمين هاي ايوان كرخه به اين دانشگاه را غير قانوني دانسته و تقاضاي بازگرداندن اين محوطه باستاني به حريم ميراث فرهنگي كشور را داشته است.
اما دانشگاه آزاد پس از اطلاع از اين شكايت، روند تخريب را سريع تر كرده تا با تخريب كامل اين شهر ساساني، اهداف غير قانوني آنها تامين شود.
در همين حال مسعود آذرنوش رييس پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي با ابراز تاسف از وقوع اين اعمال غير قانوني گفت:  تاكنون هيچ عمليات پژوهشي بر روي اين شهر ساساني انجام نگرفته و تخريب آن به منزله نابودي بخش اعظمي از دانش و اطلاعات عصر ساسانيان در ايران است.
رييس پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي به علاقه مندان و كارشناسان شهر ساساني ايوان كرخه، قول مساعد داده تا در اسرع وقت اين معضل بزرگ را پيگيري و با كمك مسئولان ذيربط سازمان آن را مرتفع نمايد.
شهر مدفون ايوان كرخه، يكي از كامل ترين شهرهاي به جا مانده از دوران ساساني است. اين شهر 400 هكتار مساحت دارد و تاكنون هيچ گونه كار كاوش و حفاري چشمگيري در اين منطقه انجام نگرفته است.