پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

 
 

 

 

 


برای شنيدن موسيقی شما به برنامه
ريل پلير نياز داريد. اين برنامه را با
کليک بر روی نشان ان در زير تهيه کنيد


 

 
سازنده اپرا راك مصدق

نامه مايكل مين
 به پيك هفته

و يك درخواست

 

   

مايكل مين سازنده اپرا راك "مصدق" كه خبر اجرا و قطعه‌ای از اين اثر را در شماره 11 پيك هفته می‌توانيد بخوانيد و بشنويد؛ در نامه‌ای به پيك ضمن تشكر، خبر داده بدليل كثرت مراجعه كنندگان ناگزير گرديد سرور خود را تغيير دهد. مايكل مين يادآور شده كه قرار است در دو شهر ديگر آمريكا كنسرت دهد و راهنمايی ايرانيان را خواستار شده. ما نامه و ‌ایميل ايشان را همينجا منتشر می‌كنيم. علاقمندان مستقيما با وی مكاتبه كنند.
نامه مايكل مين
"می‌خواهم از شما بابت معرفی راك اپرای"مصدق" در سايتتان تشكر كنم. پيام‌های قدردانی بسياری دريافت داشتم و تعداد مراجعه كنندگان آنقدر زياد شد كه ناگزير شدم سرور خود را برای افزايش پهنای باند تغيير دهم....
سوالی داشتم. من درخواست هايی از ل. آ و ميناپوليس برای اجرای احتمالی در اين شهرها دريافت داشته ام. در حال حاضر و با امكاناتی كه در اختيار دارم پذيرش اين درخواست برايم ناممكن است. ... می‌خواستم بدانم آيا شما در مورد گروه‌های راك آمريكايی كه دارای اعضای ايرانی هستند يا از تم‌های ايرانی استفاده می‌كنند و ممكن است به اجرای قطعاتی نظير مصدق علاقمند باشند اطلاع داريد. يا شايد گروه هايی در ايران باشند. ... "
ای ميل مايكل مين mossadegh@michaelminn.com
متن انگليسی نامه وي چنين است:

I want to thank you for mentioning my rock opera, "Mossadegh" on your site. I have received a spike in hits to my site and a few complimentary e-mails as well. The response has been so large that I had to change servers to get more bandwidth. I also had an interview with the BBC's Farsi service, although I'm not sure when it will air.

Question for you...

I have received inquiries from L.A. and Minneapolis about possible performances in those cities. At this point, touring would be quite impossible with the resources that are available to me. However, I would be interested in encouraging locally mounted productions. I'm curious if you know much about American rock bands that have Iranian members or explore Iranian themes that might be interested in performing a piece like "Mossadegh." Or, perhaps even bands in Iran. It's a kinda crazy thought, but, perhaps, worth exploring in this pivotal political year.

Best

Michael Minn