پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
 
پيک هفته
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 میلیون سی دی
مارمولک
در ایران دست به دست شده


معروف ترین حجت الاسلام والمسلمین ایران فعلا "پرويز پرستوئی" است. همان که رضا مارمولک شده بود. دادگاه ویژه روحانیت لباسش را در نیآورده، چون فقط برای بازی در یک فیلم سینمائی این لباس را پوشید و خودش هم فورا در آورد. او مشهورترین روحانی بی لباس ایران شده است.
این روزها چند مصاحبه از او در مطبوعات منتشر شده است. درباره مشکلات کار سینما سخن گفته، حرف های درست و حسابی هم زده، اما این حرف ها چیزی به شهرت او اضافه نمی کند، مگر آنکه به دردسرهایش، دردسردیگری هم اضافه کند، که آنوقت یک دستمال دیگر هم روی دستمالی باید ببندد که قبلا روی سر بی دردش بسته بود! این دستمال را آنهائی به سرش خواهند بست که چشم دیدنش را ندارند. همان ها که چشم دیدن مارمولک را روی پرده سینما نداشتند. در چند شهرستان برای چند روز و در تهران برای یک هفته توانستند خود را در آینه چشم مردم ببینند!
مصاحبه های جدید رضا پرستوئی درارتباط است با نمایش جهانی مارمولک! روزنامه جمهوری اسلامی که اتفاقا سردبیرش یکی از همان "مارمولک" هاست بنام "مهاجر" و عضو هیات منصفه به تاریخ پیوسته مطبوعات نوشت:
 تهیه كنندگان فیلم موهن « مارمولك » امتیاز پخش این فیلم را در خارج از كشور به یك شركت انگلیسی واگذار كردند. این فیلم موهن علیه ارزشها و اعتقادات مردم ایران در مدت نمایش در ایران با مخالفت اقشار مختلف مردم روبرو شد و به همین علت به اكران آن پایان داده شد. لكن این فیلم در سینماهای آمریكا و كانادا به روی پرده رفت و مخالفین انقلاب و معاندین از آن استقبال كردند. هم اكنون تهیه كنندگان این فیلم , امتیاز پخش فیلم سینمایی , ویدئویی و سی دی های آن را به یك شركت انگلیسی فروخته اند و این شركت نیز تبلیغات زیادی را برای فروش این فیلم موهن به راه انداخته است .
روز روشن و دروغگوئی و بنام مردم چک بی محل کشیدن، نه فقط دمار از فرهنگ عمومی جامعه ایران در آورده، بلکه اعتبار دینی روحانیت را هم در ایران ضایع کرده است. مثل همین چند خطی که درباره فیلم مارمولک در بالا خواندید.
حالا ببینیم این مخالفت اقشار مختلف مردم چگونه بوده است:
غیر از یورش رکورد شکنی که برای دیدن مارمولک روی پرده چند سینمای تهران و یکی دو شهرستان شد، مارمولک را بیست میلیون ایرانی از روی سی دی دیده اند و نهضت ادامه دارد! این یک رکورد تاریخی برای دیدن یک فیلم سینمائی در ایران و بلکه جهان است.
وزارت ارشاد یک تحقیقات مختصری در باره نمایش "مارمولک" کرده است. بموجب این تحقیق حدود سه میلیون نسخه از فیلم مارمولک را مردم تکثیر کرده اند!
بموجب این تحقیق بصورت میانگین هر نسخه ازاین فیلم توسط هفت نفر دیده شده است.
البته این تحقیقات و آمار بدست آمده مربوط به همان چند هفته پرجنجال برای پائین کشیدن مارمولک از روی اکران عمومی است، که بی شک اکنون فراتر از این است. ما خودمان تا کنون چندین کپی مختلف، با صحنه های سانسور شده و سانسور نشده را از ایران دریافت داشته ایم.
سردبیر مارمولک روزنامه جمهوری اسلامی می تواند تا بالای دیوار حاشای حیاط حکومتی هم بالا برود، اما واقعیت را که با حاشا نمی توان عوض کرد!