پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 

پوستر فيلم خانه ماسه و باد

 


 

 

 

 

 

 

 


 

او به خانه ‌ایرانی‌ها بازگشت
آغداشلو
ميهمان نسل دوم
 

شهره آغداشلو با بازی  بسيار حرفه ای و درخشانش در فيلم "خانه ای ازماسه و باد" تا آستانه جايزه اسكار رفت. شايد از جمله دلائل داوران برای دور زدن‌این فيلم، پايان تراژيك آن بود كه عملا عليه مناسبات اقتصادی حاكم بر امريكا و نقش منفی پليس در‌این فيلم بود. سوژه فيلم و سرانجام جايزه هرچه بود و يا باشد، تغييری در آشنائی نسل جديد‌ایران با شهره آغداشلو نمی‌دهد. نسلی كه پس از مهاجرت او از‌ایران بدنيا آمده و تاكنون آنچه شنيده و ديده از فيلم‌ها و هنرپيشه های داخل كشور بوده است. ما اطلاع داريم كه سی دی فيلم " خانه ماسه و باد" آغداشلو بسيار وسيع درايران پخش شده و بسيار هم به دل نشسته است. خانواده ای مهاجر كه از انقلاب گريخته و پدری كه همه چيز را در‌این مهاجرت از دست می‌دهد. او يكبار در انقلاب همه چيز را می‌بازد و بار ديگر در مهاجرت. آنچه در انقلاب می‌توانست به سراغ او بيآيد در مهاجرت به سراغش می‌اید. درحسرت يك خانه فاجعه فرود می‌اید.

آغداشلو كه در دهه 50 از بازيگران جديد تئاتر‌ایران بود، در مهاجرت به سينما روی آورد و با فيلم "خانه ای از ماسه و باد"، با آنكه جايزه اسكار را نبرد، به بازيگری مطرح در سينمای جهان تبديل شد.