پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


نماهنگ خيابان خوابها را مي توانيد
 يكبار ديگر از اينجا ببينيد!

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


خيابان خواب ها
اين ترانه را حزب الله اصفهان
می‌گويد توهين به رهبر است
!

   
 

فرمانده اوباش اصفهان برادر"كاوه" است، كه از همه آزادگی "كاوه آهنگر" همان ميله آهنی كه دست می‌گيرد و به جان مردم می‌افتد را دارد!

شهرداری اصفهان زير فشار "كاوه" است و كاوه كه اسم كوچكش فرهاد است، دست آموزعلی اكبرپرورش، قائم مقام سابق جمعيت موتلفه اسلامی‌و از رهبران باقی مانده حجتيه در زمان شاه و يك سرديگرش هم به فرمانده حزب الله يعنی آيت الله جنتی در تهران وصل است.

به اين ترتيب، وابستگی ها و گرايش ها از روز روشن تراست و نيازی به توضيح نبايد باشد.

همين شهرداری كاوه زده و پرورش يافته، كلاس های موسيقی در اصفهان را تعطيل كرده  و اعلاميه های فرهنگي( بخوانيد ضد فرهنگی) صادر می‌كند. البته، علی اكبر پرورش و فرهاد كاوه حالا يك نماينده هم در مجلس هفتم دارند. ندارند، بلكه به اين مجلس فرستادند! اسم اين نماينده هم هست«محمد تقی رهبر»، كه البته برعكس اسمش، رهبر نيست بلكه مجری است!

تا اينجای ماجرا را كه درجريان قرار گرفتيد. حالا بقيه اش را بخوانيد:

قرار بود عليرضا عصار درباغ چهلستون اصفهان كنسرت بدهد. زن نيست كه به اين بهانه جلوی كنسرتش را بگيرند و ترانه و آواز ضربی هم نمی‌خواند كه بتوانند آن را بهانه كنند. آقايانی كه در بالا اسم و فعاليتشان را بر شمرديم، گفتند با اين كنسرت مخالف نيستيم اما به يك شرط، و آن اينكه "عصار" ترانه "خيابان خواب ها" را نخواند".

خيابان خواب ها در باره ثروت اندوزی مقامات جمهوری اسلامی‌و فقر و خيابان خوابی مردم است و بسيج و انصار، ظاهرا و بموجب شعارهائی كه می‌دهند نبايد مخالف اين نوع ترانه ها و آوازها باشند. اطلاعيه انصار اصفهان كه همان كاوه و پرورش باشد، نشان داد كه آنها با اين شعارها تا وقتی مصرف ضد اصلاح طلبی دارد موافق اند و نه بيشتر از آن.

اما بهانه ای كه برای مخالفت با اين ترانه آوردند از همه جالب تر است. آنها دراطلاعيه شان نوشتند كه اين ترانه توهين به رهبر است و اگر عصار اين را بخواند، به سبك كلاه مخملی ها و هفت كچلان زمان شاه می‌ريزند روی سن و موی عصار را از ته می‌زنند! كاری كه يكبار سپهبد مبصر رئيس شهربانی شاه درتهران كرد!

حالا خودمانيم؛ اگر ريگی به كفش رهبر نبود و نقشی در خيابان خوابيدن مردم نداشت، چرا انصار مدافع او اين ترانه خيابان خواب ها را توهين به او می‌دانند؟