پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بايگانی پيک

hafteh@peiknet.com

 

    hafteh@peiknet.com

 
پيک هفته

آرشيو هفتگی

در رابطه با پيک هفته


 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

فروش پوستر، طرح های برگزيده
 درمبخش در تهران

درمبخش
نازك خيالی
از ديارآشنائی!

   
 

از جمع کاريکاتوريست هائی که پس از دوم خرداد به ميدان مطبوعات در آمدند، يکدنده ترينشان ظاهرا"حيدری” است، که سايت "هادی تون" را هم دارد و ول کن ماجرای طرح و کاريکاتورنيست. آهسته می رود و پيوسته، بر خلاف خيلی ها که پرگاز رفتند و تا فضا برای تنفس مطبوعاتی تنگ شد، از اسب رهوار پياده شدند!

البته، اينطورهم نيست که هرکاری می کند نمره اش 20 است. لااقل ما به همه ديکته هائی که می نويست 20 نمی دهيم، که ماجرای کاريکاتورکشيدن از خاتمی که از او شروع شد و به او نيز ختم، از جمله ديکته های پرغلط اوست.

بهرتقدير، بزرگ و کوچکی و پيشکسوتی و تازه کاری سرش می شود، که اين نيز از هنرهای اين دوران است. چند شب پيش ديديم، برای چندمين بار به سراغ کامبيز درمبخش رفته است. کاريکاتوريستی که از پيشکسوتان است و در صفی که امثال محصص ايستاده اند. در آن سالهای تاريکی و ياس، همان سالهای دهه 50 شاهنشاهی، در مجله زن روز طرح می داد. آنها که هميشه غداره را از چپ می بندند و چشم ديدن زن روز را نداشتند، منتقدان تند و تيز زن روز چاپ طرح های درمبخش را در آن مجله نمی پسنديد، اما درمبخش به کارش ادامه داد. بعدها مشخص شد که می توان، حتی از صفحات زن روز هم برای سخن گفتن و ارتباط داشتن با مردم استفاده کرد و اين درس بزرگی است که ايکاش روزنامه نگاران و طراحان اين دوران آن را بيشتر درک کنند.

حيدری در سايت خوب و ديدنی اش درباره درمبخش نوشته:

نشر"افکار" 6 کاريکاتور از آثار کامبيز درم بخش را در قالب پوسترهای نفيس به تازگی روانه بازار کرده است. اين پوسترها که در قطع "A 3  " منتشر شده دستچينی از آثار قديمی و جديد درم بخش است.

"حسن کريم زاده" گرافيک اين مجموعه را بر عهده داشته است. پوسترها سياه و سفيد عرضه شده و هر پوستر فقط 300 تومان قيمت دارد. (والا حراج کرده! و ايکاش ما هم آنجا بوديم و می خريديم.)

"نشر افکار" واقع در : تهران – خيابان ولی عصر – بالاتر از چهارراه طالقانی – پلاک555 می باشد.تلفن مرکزپخش : 6463489